آجر نسوز، عایق حرارتی بسیار با کیفیت و سخت برای مصارف صنعتی می باشد که می تواند تا 1800 در جه سانتیگراد دوام بی آورد. آجر نسوز صنعتی به دو با چگالی کم و با چگالی بالا که از رس های نسوز با خلوص بالا و سایر مواد اولیه سرامیکی ساخته می شود.