آشنایی به زبان کشورهای دیگر در سفر

سعی کنید در سفر خود به کشورهای دیگر کمی با زبان محلی آنها آشنایی داشته باشید (حتی چند لغت )
دانستن زبان محلی کشورهای دیگر به شما کمک میکند کار خود را راه بیندازید اگر آنقدرا هم بلد نیستید 4 لغت هم بدانید بسیار خوب است چون باعث میشود محلی ها با شما احساس صمیمیت زیادی کنند و کمکتان کنند حداقل به زبانشان سلام بگویید مطمئن باشد به شما لبخند میزنند .در تور چین چگونه سلام کنیم : یک میلیارد نفر به زبان چینی صحبت میکنند !سلام به زبان چنی : Nee HaOWدر تور انگلستان چگونه سلام کنیم :بسیاری از کشورها یا انگلیسی صحبت میکنند یا انگلیسی مدانند دانستن آن خیلی کمکتان میکند.سلام به زبان انگلیسی: Helloدر تور هند چگونه سلام کنیم : هندی ها 497 میلیون نفر جمعیت دارند سلام به زبان هندی : Nah-MAH-stayدر تور اسپانیا چگونه سلام کنیم : 392 میلیون نفر در دنیا اسپانیایی صحبت میکنند سلام به زبان اسپانیایی : OH-laدر تور روسیه چگونه سلام کنیم :246 میلیون نفر در دنیا روسی صحبت میکنند :سلام به زبان روسی : ZDRAST-vet-yahدر تور بنگلادش به چه زبانی صحبت کنیم :211 میلیون نفر در دنیا بنگالی صحبت میکنند سلام به زبان بنگالی : EYE-jayدر تور پرتقال چگونه سلام کنیم :191 میلیون نفر در دنیا پرتقالی صحبت میکنند سلام به زبان پرتقالی : bohn DEE-ahدر تور اندونزی چگونه سلام کنیم :159 میلیون نفر به زبان مالایی -اندونزیایی صحبت میکنند. کشورهای مالزی و اندونزیبه زبان مالایی-اندونزیایی صحبت می کنند.سلام به زبان مالایی- اندونزیایی : se-LA-maht PA-geeدر تور فرانسه چگونه سلام کنیم : 129 میلیون نفر از جمله در بلژیک، کانادا، رواندا، کامرون، هائیتی و البته فرانسه فرانسوی صحبت میکنند.سلام به زبان فرانسوی : بُن ژوق (bone-JOOR)