حدوداً از سال 1381 درزمینهٔ مهندسی نقشه*برداری در پروژه*های مختلف به*صورت میدانی مشغول به فعالیت شدم و در کنار فعالیت*های اجرایی شروع به تحقیق و آموزش نرم*افزارهای مرتبط مانند سیویل تری دی کردم.در طول این سالها نکته*ای توجه من را جلب کرد که همان باعث شد روش جدیدی را در آموزش بکار بگیرم.آموزش پروژه محور!بسیاری از مهندسین و متخصصینی که با آن*ها در ارتباط بودم باوجوداینکه افراد باتجربه*ای در اجرا محسوب می*شدند در استفاده از نرم*افزار مشکلات زیادی داشتند و معمولا تکمیل پروژه*ها به من ارجاع می*شد که البته منبع درآمد خوبی هم بود.تسلط و یادگیری نرم*افزار سیویل تری دی تنها وابسته به یادگیری دستورات نرم*افزار سیویل نیست و روش*های استفاده از این دستورات و توانایی حل پروژه*های نقشه*برداری با استفاده از نرم*افزار سیویل باعث تفاوت در توانایی*های یک مهندس خواهد بود.انجام هم*زمان پروژه*های میدانی و تدریس نرم*افزار کمک بسیار زیادی در انتقال مطالب به من می*کرد و همین امر باعث شد مجموعه فنون سیویل تری دی برای مهندسین عمران نقشه*برداری را تولید کنم. درکنار مجموعه*های آموزشی تصمیم گرفتم مشکلات پروژه*ای را که به من سپرده می*شد در قالب ورکشاپهای رایگان تولید کنم و از طریق سایت فنون عمران در صفحه آموزش تصویری civil 3d در اختیار علاقه*مندان قرار دهم.در این ورکشاپها سعی کردم از تکنیک*های ساده و دستورات پیش*فرض سیویل استفاده کنم و به*اصطلاح پروژه*ها را با دستورات سیویل تری دی حل کنم.البته این آموزش*ها شاید برای کسانی که با سیویل آشنایی ندارند یا در پروژه*های اجرایی مشغول به کار نیستند مفهومی نداشته باشد ولی با توجه به اینکه درتمامی مثال*ها از پروژه*های واقعی کشور استفاده*شده،می*تواند کمکی هرچند اندک به همکاران و عزیزانی که در پروژه*ها مشغول هستند باشدبه*عنوان*مثال ساخت لیبل کیلومتر و هکتومتردر باند پروفیل طولی و یا ثابت کردن اندازه لیبلها بدون در نظر گرفتن مقیاس صفحه ترسیم نمونه*هایی از توانایی این نرم*افزار در زیباسازی فایل*های خروجی می*باشدیک مهندس باتجربه باید توانایی تسطیح یک محوطه یا زمین را با استفاده از فیچرلاین و تولید لیبل اختلاف ارتفاع برای اجرا یا نمایش رنگی سطوح خاک*برداری و خاک*ریزی را داشته باشد.ویرایش با استفاده از بریک لاین وآنالیز سطوح ازلحاظ شیب منطقه ، ارتفاع و منحنی میزان و نمایش سه*بعدی و رنگی سطوح المان*هایی هستند که نقشه*ها را قابل*قبول*تر و زیباتر کرده و رضایت کارفرماها را فراهم می*کندمزیت دیگر این مجموعه*ها این است که از روش*های آموزش داده*شده و یا ترکیب آن*ها می*توانیم در پروژه*های مشابه و یا متفاوت استفاده کنیم که این توانایی با تکرار و تمرین ایجاد خواهد شد.برطرف کردن مشکل همکاران در حد توان و استقبال آن*ها انرژی بسیار خوبی به من منتقل کرد و همین امر باعث شد به تولید مداوم این ورکشاپها با توجه به پروژه*هایی که به من ارجاع می*شود بپردازم.
در انتها تجربه شخصی خودم را درزمینهٔ نرم*افزار خدمت عزیزان عرض می*کنم
هنوز در حال یادگیری هستم و هر شب زمانی را به مطالعه و تحقیق درزمینهٔ نرم*افزاراختصاص می*دهم.هرگز از سؤال کردن خجالت*زده نبوده و نیستم. غرور کاذب باعث عقب*افتادگی در زندگی و از دست دادن دوستان می*شود که سعی می*کنم از این نقص اخلاقی دوری*کنم. ودرانتها احترام به همکاران و تمامی مهندسین بخصوص پیشکسوتانی که درزمینهٔ های مختلف مشغول بکار هستند باعث شده دایره دوستانی که می*توانم از آن*ها کمک بگیرم بسیار گسترده*تر شود.