آگهی استخدام دستگاههای اجرایی آذربایجان غربی

استانداری آذربایجان غربی برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز دستگاههای اجرایی استانطبق مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصیبرای به کارگیری افراد در دستگاه*های اجرایی و از محل مجوز استخدامی شماره ۶۲۹۱۸/۸۹/۲۲۰ مورخ ۲۸/۱۲/۸۹ و ۱۲۱۲۲/۹۰/۲۲۴ مورخ ۲۴/۵/۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانیرئیس جمهور تعداد ۶نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندیهای عمومی ،تخصصی، و مصاحبه و گزینش ( و آزمون عملی برای مربیان آموزش فنی و حرفه ای ) بصورت پیمانی به شرح ذیل استخدام می نماید.

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]