شرکت صنعتی دریایی ایران – صدرا به منظور تکمیل ظرفیت نیروی انسانی در کارخانه بوشهر نیازمند به تخصص های ذیل می باشد افراد دارای شرایط می توانند برای ارسال سوابق به سایت [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ] بخش دعوت به همکاری مراجعه فرمایند .

نیروهای بومی در اولویت جذب می باشند .

۱-رئیس مهندسی پروژه :

الف)دارای مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته مهندسی عمران یا مهندسی مکانیک

ب)مسلط به نرم افزارهای AutoCAD ، مجموعه Office و آشنا به نرم افزارهای PDMS,PDS,SPOOLGEN,Bocad,X-Steel

ج)آشنابه نرم افزارهای SAP 2000,ETABS,SAFE,CAESAR II,ANSYS,SACS و دیگر نرم افزارهای مهندسی

د)مسلط به زبان انگلیسی و تسلط به مدارک فنی، تخصصی، نقشه خوانی و نقشه کشی صنعتی

ه)آشنایی کامل با استانداردهای مختلف در ساخت پروژه های نفت و گاز

و)حداقل ۸ سال سابقه در امور مهندسی ساخت پروژه های نفت و گاز و ۴ سال سابقه مدیریت مهندسی ساخت پروژه

ز)آشنایی با مراحل مختلف پروژه های نفت و گاز(طراحی پایه، مهندسی تفصیلی،خرید،مهندسی ساخت،ساخت،بارگیری و حمل،پیش راه اندازی و راه اندازی )

ح)آشنایی کامل با مفاهیم QHSE، برنامه ریزی و کنترل پروژه و اجرای پروژه های نفت و گاز

ط)آشنایی با رویه ها ، دستورالعملها و مفاهیم مختلف در امور مهندسی پایه ،تفصیلی و کارگاهی،خرید، ساخت ، پیش راه اندازی و راه اندازی پروژه های نفت و گاز

۲-کارشناس سازه:

الف)دارای مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته مهندسی عمران

ب)مسلط به نرم افزارهای AutoCAD ، مجموعه Office و آشنا به نرم افزارهای Bocad,X-Steel

ج)مسلط به نرم افزارهای SAP 2000,ETABS,SAFE

د)آشنایی کامل با زبان انگلیسی و تسلط به مدارک فنی، تخصصی، نقشه خوانی و نقشه کشی صنعتی

ه)حداقل ۲ سال سابقه در امور مهندسی ساخت پروژه های نفت و گاز

و)آشنایی کامل با سازه های فولادی و مفاهیم جوش

۳-کارشناس معماری:

الف)دارای مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته مهندسی عمران یا معماری

ب)مسلط به نرم افزارهای AutoCAD,3D-Max ، مجموعه Office

ج)آشنایی کامل با زبان انگلیسی و تسلط به مدارک فنی، تخصصی، نقشه خوانی و نقشه کشی صنعتی

د)حداقل ۲ سال سابقه در امور مهندسی ساخت پروژه های نفت و گاز و مسائل معماری سکوی مسکونی

۴-نقشه کش صنعتی:

الف)حداقل دارای مدرک کاردانی عمران یا معماری

ب)مسلط به نرم افزارAutoCAD , مجموعه Office و آشنا به نرم افزارهای ۳D-Max, Bocad,X-Steel

ج)آشنایی خوب با زبان انگلیسی و تسلط به مدارک فنی، تخصصی، نقشه خوانی و نقشه کشی صنعتی

د)حداقل ۱ سال سابقه در امور مهندسی ساخت پروژه های نفت و گاز

ه)آشنایی کامل با سازه های فولادی و مفاهیم جوش

۵-کارشناس مکانیک:

الف)دارای مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته مهندسی مکانیک

ب)مسلط به نرم افزارهای ,AutoCAD CAESAR II ، مجموعه Office و آشنا به نرم افزار ANSYS,PDMS

چ)آشنایی کامل با زبان انگلیسی و تسلط به مدارک فنی، تخصصی، نقشه خوانی و نقشه کشی صنعتی

د)حداقل ۲ سال سابقه در امور مهندسی ساخت پروژه های نفت و گاز در زمینه های لوله کشی صنعتی ، تجهیزات و تهویه مطبوع

۶-کارشناس برق:

الف)دارای مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته مهندسی برق- قدرت/الکترونیک/مخابرات

ب)مسلط به نرم افزارهای AutoCAD ، مجموعه Office و نر م افزارهای تخصصی برق و آشنا به نرم افزار PDMS

ج)آشنایی کامل با زبان انگلیسی و تسلط به مدارک فنی، تخصصی، نقشه خوانی و نقشه کشی صنعتی

د)حداقل ۲ سال سابقه در امور مهندسی ساخت پروژه های نفت و گاز در زمینه برق صنعتی و سیستمهای کنترل و ابزار دقیق