[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ] شامل مصالح طبیعی و مواد ساخته شده توسط انسان نیز به صورت ترکیبی، می*شوند،که میتوان در ساخت و ساز از آن ها استفاده کرد.