استخدام بیش از 100 نفر در ادارات دولتی و استانداری کرمان
استانداری کرمان برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه*های اجرایی استان طبق مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و دستور العمل نحوه بر گزاری امتحان عمومی*وتخصصی برای بکار گیری افراد در دستگاه*های اجرایی واز محل سهمیه*های استخدامی*شماره۴۹۹۷۸/۲۰۰ مورخ ۱/۱۰/۸۹ ، شماره ۴۵۱۰۸/۲۰۰ مورخ۲/۹/۸۹ ،شماره ۶۲۹۱۸/۸۹/۲۲۰ مورخ۲۸/۱۲/۸۹ معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رییس جمهورو باقیمانده سهمیه شماره۱۴۲۹۰۵/۲۰۰ مورخ ۲۶/۱۲/۸۸ ،شماره۸۲۹۴۶/۹/۲۰۰ مورخ۴/۹/۸۸ و شماره۱۷۰۲۴/۶۲۴مورخ۲۲/۳/۸۵ ،شماره ۱۹۳۹۶/۶۲۴ مورخ ۱۲/۱۲/۸۵ و شماره ۶۵۳۷۶/۶۲۴ مورخ ۱۴/۴/۸۴ ،تعداد۱۰۹ نفر از افراد واجد شرایط(صرفا مرد و بومی* شهرستان مورد تقاضا) را از طریق برگزاری آزمون توانمندی*های عمومی* ،تخصصی،مصاحبه وگزینش بصورت پیمانی بشرح ذیل استخدام می*نماید.
ردیف عنوان رشته شغلی محل جغرافیائی خدمت تعداد مورد نیاز جنسیت شرایط احراز
مرد
اداره کل تربیت بدنی(۳ نفر)
۱ مسئول امور تربیت بدنی عنبر آباد و رودبار(هر کدام یک نفر) ۲ * دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا لیسانس در یکی از رشته*های : تربیت بدنی و علوم ورزشی
۲ کاردان امور ورزشی جیرفت ۱ * دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا لیسانس دریکی از رشته*های : تربیت بدنی و علوم ورزشی
اداره کل امور اقتصادی و دارایی(۳ نفر)
۳ حسابدار کرمان ۳ * دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتردر یکی از رشته*های :حسابداری و حسابرسی
اداره کل ثبت احوال (۵ نفر)
۴ کارشناس امور ثبت احوال شهربابک ،سیرجان،ریگان و کوهبنان (هر کدام یک نفر) ۴ * دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتردر یکی از رشته*های : حقوق جزا و جرم شناسی ، حقوق کیفری و جرم شناسی ، علوم قضائی ، علوم جزا و جرم شناسی ، فقه و حقوق اسلامی ، فقه و حقوق خصوصی ، معارف اسلامی و حقوق ،حقوق قضایی ،حقوق خصوصی ، حقوق کنسولی ، الهیات و معارف اسلامی ، ( فقه و مبانی حقوق اسلامی) حقوق بین الملل ، علوم اسلامی (حقوق اسلامی،کیفر و جرم شناسی، فقه و مباحث حقوق اسلامی ) ، حقوق اسلامی
جمعیت شناسی ، مردم شناسی ، پژوهشگری علوم اجتماعی ، ارتباطات علوم اجتماعی ، برنامه ریزی علوم اجتماعی ، تعاون و رفاه علوم اجتماعی ، خدمات اجتماعی ، علوم ارتباطات اجتماعی ( روابط عمومی )، جامعه شناسی ، برنامه ریزی رفاه اجتماعی ، ارتباطات اجتماعی ، ( تحقیق در ارتباطات اجتماعی )و برنامه ریزی رفاه اجتماعی ،آمار ، آمار اقتصادی و اجتماعی ، آمار کاربردی ، آمار نیروی انسانی ، آمار بیمه ، آمار ریاضی ، مدیریت دولتی ، اقتصاد اسلامی
۵ کارشناس
تحلیل گر سیستم
کهنوج ۱ * دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتردر یکی از رشته*های :مهندسی کامپیوترگرایش(نرم افزار ،سخت افزار،معماری سیستم*های کامپیوتر،سیستم*های نرم افزاری،هوش مصنوعی و رباتیک ،نظریه*های محاسباتی و الگوریتم)مهندسی صنایع گرایش(برنامه ریزی و تحلیل سیستم*ها ،مدیریت سیستم و بهره وری،برنامه ریزی و مدیریت تولید،تحقیق در عملیات و مهندسی سیستم)علوم کامپیوتر و مهندسی سیستم*های اقتصادی و اجتماعی
اداره کل دامپزشکی جنوب(۲ نفر)
۶ کاردان دامپزشکی کهنوج ۱ * دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس یا فوق دیپلم در یکی از رشته*های:علوم آزمایشگاهی دامپزشکی و دامپزشکی
۷ دامپزشک جیرفت ۱ * دارا بودن مدرک تحصیلی دکترا در رشته دامپزشکی
اداره کل کار و امور اجتماعی(۵ نفر)
۸ کارشناس اشتغال و کاریابی قلعه گنج ،رودبار،کوهبنان و بافت(هر کدام یک نفر) ۴ * دارا بودن مدرک تحصیلی دکترا،فوق لیسانس یالیسانس دریکی از رشته*های: جمعیت شناسی ، مردم شناسی ، پژوهشگری علوم اجتماعی ، ارتباطات علوم اجتماعی ، برنامه ریزی علوم اجتماعی ، تعاون و رفاه علوم اجتماعی ، خدمات اجتماعی ، علوم ارتباطات اجتماعی ( روابط عمومی )، جامعه شناسی ، برنامه ریزی رفاه اجتماعی ، ارتباطات اجتماعی ، ( تحقیق در ارتباطات اجتماعی )و برنامه ریزی رفاه اجتماعی
اقتصاد،علوم اقتصادی ،،اقتصاد اسلامی، اقتصاد نظری ،اقتصاد بازرگانی،اقتصاد صنعتی ،برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی ،سیستمهای اقتصاد اجتماعی،اقتصاد ریاضی ،اقتصاد کشاورزی،اقتصاد منابع،اقتصاد پولی،اقتصاد سنجی
دارا بودن مدرک تحصیلی دکتری یافوق لیسانس دریکی از رشته*های: مدیریت دولتی ومدیریت صنعتی
۹ کارشناس روابط کار شهربابک ۱ * دارا بودن گواهینامه لیسانس، فوق لیسانس یا دکتری در یکی از رشته*های پژوهشگری علوم اجتماعی ، برنامه ریزی علوم اجتماعی،حقوق، حقوق خصوصی، حقوق عمومی، علوم قضایی، حقوق بین الملل،حقوق جزا و جرم شناسی،حقوق کیفری و جرم شناسی،علوم جزا و جرم شناسی و حقوق کنسولی، جمعیت شناسی، مردم شناسی، جامعه شناسی، تعاون و رفاه علوم اجتماعی ، ارتباطات اجتماعی، برنامه ریزی رفاه اجتناعی
اداره کل بازرگانی(۲ نفر)
۱۰ کارشناس بازرگانی داخلی راور ومنوجان (هرکدام یک نفر) ۲ * دارا بودن دانشنامه لیسانس و بالاتر در یکی از رشته*های علوم اقتصادی ،اقتصاد ،اقتصاد بازرگانی،مدیریت بازرگانی ،مدیریت بیمه،مدیریت گرایش گمرک و امور گمرکی
ادره کل هواشناسی(۴ نفر)
۱۱ هواشناس کهنوج (دو نفر) و بم (یک نفر) ۳ * دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس وبالاتر در یکی از رشته*های:هواشناسی (کلیه گرایشها)، جغرافیا ی طبیعی ،کامپیوتر(نرم افزار)،فیزیک (حالت جامد)ریاضی (محض و کربردی) و شیمی*(محض و کاربردی)
۱۲ کاردان هواشناس بم ۱ * دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم لیسانس و فوق لیسانس در یکی از رشته *های: هواشناسی (کلیه گرایشها)، جغرافیا ی طبیعی ،کامپیوتر(نرم افزار)،فیزیک (حالت جامد)، ریاضی (محض و کاربردی) و شیمی*(محض و کاربردی)
اداره کل تعاون(۳ نفر)
۱۳ کارشناس امور تعاونی بردسیر ،عنبرآباد و راور(هرکدام یک نفر) ۳ * دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در یکی ازرشته*های تحصیلی :جمعیت شناسی ،مردم شناسی، پژوهشگری علوم اجتماعی، تعاون و رفاه علوم اجتماعی ، جامعه شناسی ، برنامه ریزی رفاه اجتماعی،جغرافیا(برنامه ریزی شهری ، برنامه ریزی روستایی ، طبیعی و انسانی) مدیریت دولتی ، مدیریت اجرایی
اداره کل راه و ترابری استان(۲ نفر)
۱۴ کارشناس امور اداری کرمان ۱ * دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس وبالاتر در یکی از رشته*های اقتصاد ،علوم اقتصادی ،اقتصاد نظری،مدیریت اقتصادی ، مهندسی صنایع (برنامه ریزی تحلیل سیستم*ها،مدیریت سیستم*ها و مدیریت سیستم و بهره وری) و مدیریت (دولتی ،بازرگانی ،صنعتی ،اجرایی،آموزشی ) و مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
۱۵ مهندس راه و ساختمان راور ۱ * دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس وبالاتر در یکی از رشته*های مهندسی عمران (کلیه گرایش*ها) ،راه و ساختمان (کلیه گرایش*ها) و نقشه برداری
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی*(۵ نفر)
۱۶ حسابدار رفسنجان ۱ * دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس وبالاتر در یکی از رشته*های:حسابداری،مدیریت (دولتی ،اجرایی،بازرگانی ،صنعتی ،اقتصادی)
۱۷ کارشناس امور فرهنگی زرند ۱ * دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در یکی از رشته*های:فرهنگ و زبان*های باستانی ایران،مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی امور فرهنگی ،فرهنگ و ارتباطات، ادبیات فارسی ، زبان وادبیات فارسی، زبان و ادبیات عرب و دین شناسی
۱۸ کارشناس امور هنری راور ،بردسیر و کوهبنان(هر کدام یک نفر) ۳ * دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در یکی از رشته*های:کارگردانی ،تئاتر،ادبیات نمایشی ، بازیگری ،هنر ،گرافیک ،نقاشی ،فیلمنامه نویسی ،هنر *های تجسمی* وگرافیک
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی*جنوب(۳ نفر)
۱۹ کارشناس امور هنری رودبار ،منوجان و قلعه گنج(هر کدام یک نفر) ۳ * دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در یکی از رشته*های:کارگردانی ،تئاتر،ادبیات نمایشی ، بازیگری ،هنر ،گرافیک ،نقاشی ،فیلمنامه نویسی ،هنر *های تجسمی* وگرافیک
اداره کل گمرکات(۲ نفر)
۲۰ کارشناس
تحلیل گر سیستم
بم و رفسنجان (هر کدام یک نفر) ۲ * دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتردر یکی از رشته*های :مهندسی کامپیوترگرایش(نرم افزار ،سخت افزار،معماری سیستم*های کامپیوتر،سیستم*های نرم افزاری،هوش مصنوعی و رباتیک ،نظریه*های محاسباتی و الگوریتم)مهندسی صنایع گرایش(برنامه ریزی و تحلیل سیستم*ها ،مدیریت سیستم و بهره وری،برنامه ریزی و مدیریت تولید،تحقیق در عملیات و مهندسی سیستم)علوم کامپیوتر و مهندسی سیستم*های اقتصادی و اجتماعی
اداره کل صنایع و معادن استان (۲ نفر)
۲۱ کارشناس امور فنی صنایع بافت و بم(هر کدام یک نفر) ۲ * دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و یا با لاتر در رشته مهندسی صنایع(کلیه گرایش*ها)
اداره کل بهزیستی(۶ نفر)
۲۲ کارشناس امور بهزیستی رودبار،منوجان و عنبر آباد(هر کدام یک نفر) ۳ * دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس یا فوق لیسانس یا دکتری در یکی از رشته *های علوم اجتماعی ( گرایش خدمات اجتماعی ) ،علوم تربیتی با گرایشهای ( آموزش وپرورش کودکان استثنایی ، آموزش و پرورش کودکان عقب مانده ذهنی ، آموزش دبستانی وپیش دبستانی) ،مطالعات خانواده ، مددکاری اجتماعی ، روانشناسی با گرایشهای ( عمومی ، تربیتی ، مشاوره ، مشاوره و راهنمایی، بالینی ، کودکان استثنایی )، مدیریت توانبخشی و مطالعات زنان ( گرایش زن وخانواده)
۲۳ کارشناس امور اشتغال و کاریابی کهنوج ۱ * دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در یکی از رشته*های تحصیلی:پژوهشگری علوم اجتماعی، علوم اجتماعی با گرایش (ارتباطات علوم اجتماعی، برنامه ریزی ، تعاون و رفاه علوم اجتماعی ، خدمات اجتماعی ، علوم ارتباطات اجتماعی ،برنامه ریزی رفاه اجتماعی )، اقتصاد،علوم اقتصادی ، اقتصاد نظری،اقتصاد بازرگانی،اقتصاد صنعتی،اقتصاد و برنامه ریزی،برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی،سیستمهای اقتصاد اجتماعی، مدیریت دولتی و مدیریت صنعتی
۲۴ مسئول خدمات مالی قلعه گنج ۱ * دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا لیسانس در رشته حسابداری ،حسابداری امور مالی، مدیریت مالی و مدیریت بازرگانی
۲۵ کارشناس امور توانبخشی بم ۱ * دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس یا فوق لیسانس یا دکتری در یکی از رشته *های فیزیو تراپی ،کاردرمانی(جسمانی و روانی)،گفتار درمانی،کارشناسی اعضاء مصنوعی و وسایل کمکی و مدیریت توانبخشی
اداره کل پزشکی قانونی(۳ نفر)
۲۶ پزشک بم ۱ * دارا بودن مدرک تحصیلی دکتری در رشته پزشکی عمومی
۲۷ کاردان پزشکی قانونی کهنوج ومنوجان (هرکدام یک نفر) ۲ * دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم ویا لیسانس دریکی ازرشته*های علوم آزمایشگاهی،هوشبری ،اتاق عمل،مامایی وپرستاری
اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی(۲ نفر)
۲۸ کارشناس امور استاندارد و تحقیقات صنعتی بم ۱ * دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و یا با لاتر در رشته مهندسی عمران
۲۹ کارشناس امور استاندارد و تحقیقات صنعتی سیرجان ۱ * دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و یا بالاتر در رشته مهندسی برق
اداره کل مسکن و شهرسازی(۵ نفر)
۳۰ آرشیتکت قلعه گنج،منوجان و رودبار ۳ * دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته*های: شهر سازی ، معماری و طراحی و برنامه ریزی شهری
۳۱ مهندس راه و ساختمان فهرج ۱ * دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس در یکی از رشته*های:مهندسی عمران(کلیه گرایش*ها)، راه و ساختمان(کلیه گرایش*ها) و نقشه برداری
۳۲ کارشناس حقوقی منوجان ۱ * دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتردر یکی ازرشته*های :حقوق،علوم قضایی،حقوق عمومی*وحقوق خصوصی
اداره کل اوقاف و امورخیریه(۷ نفر)
۳۳ حسابدار کرمان و سیرجان(هر کدام یک نفر) ۲ * دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتردر یکی از رشته*های :حسابداری و حسابرسی
۳۴ کارشناس امور اداری کرمان ۱ * دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس وبالاتر در یکی از رشته*های اقتصاد ،علوم اقتصادی ،اقتصاد نظری ، مهندسی صنایع (برنامه ریزی تحلیل سیستم *ها،مدیریت سیستم*ها و مدیریت سیستم و بهره وری) و مدیریت (دولتی ،بازرگانی ،صنعتی ،اجرایی،آموزشی ) و مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
۳۵ کارشناس امور دینی سیرجان ۱ * دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتردر یکی ازرشته*های :معارف اسلامی*،الهیات و معارف اسلامی، علوم قرانی و حدیث، فقه و مذاهب اسلامی* ،فلسفه وحکمت اسلامی*،حقوق ،حقوق عمومی، حقوق خصوصی ، معارف اسلامی*و حقوق ،الهیات و معارف اسلامی* و فقه و مبانی حقوق اسلامی
۳۶ کارشناس حقوقی کرمان ۱ * دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتردر یکی ازرشته*های :حقوق،علوم قضایی،حقوق عمومی*وحقوق خصوصی
۳۷ کارشناس اوقاف بافت و رفسنجان هرکدام یک نفر ۲ * دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتردر یکی از رشته*های : حقوق ،علوم قضایی ،حقوق عمومی*و حقوق خصوصی،فقه و حقوق اسلامی،فقه و حقوق خصوصی ،معارف اسلامی*و حقوق،فقه و مبانی حقوق اسلامی
اداره کل صنایع و معادن جنوب(۱۰ نفر)
۳۸ کارشناس بازرگانی داخلی جیرفت ۱ * دارا بودن دانشنامه لیسانس و بالاتر در یکی از رشته*های علوم اقتصادی ،اقتصاد ،اقتصاد بازرگانی،مدیریت بازرگانی ،مدیریت بیمه،مدیریت گرایش گمرک و امور گمرکی
۳۹ کارشناس امور فنی صنایع جیرفت ۱ * دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در رشته *های مهندسی صنایع(کلیه گرایشها) و مکاترونیک
۴۰ کارشناس تولید و بهره وری جیرفت ۱ * دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در رشته مهندسی صنایع(کلیه گرایشها)،مدیریت(تولید و عملیات،مدیریت سیستمها، تحقیق در عملیات)
۴۱ کارشناس امور معادن جیرفت ۳ * دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در رشته مهندسی معدن(کلیه گرایشها)
۴۲ کارشناس امور فنی صنایع جیرفت ۱ * دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در رشته مهندسی صنایع (کلیه گرایشها) و مهندسی مواد
۴۳ کارشناس تحلیلگر سیستم جیرفت ۱ * دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس وبالاتردر یکی از رشته*های :مهندسی کامپیوترگرایش(نرم افزار ،سخت افزار،معماری سیستم*های کامپیوتر،سیستم*های نرم افزاری،هوش مصنوعی و رباتیک )مهندسی صنایع گرایش(برنامه ریزی و تحلیل سیستم*ها ،مدیریت سیستم و بهره وری،برنامه ریزی و مدیریت تولید،تحقیق در عملیات و مهندسی سیستم) وعلوم کامپیوتر
۴۴ کارشناس امور فنی صنایع جیرفت ۱ * دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در رشته *های:مهندسی صنایع(کلیه گرایشها)، مهندسی مواد،صنایع نساجی، مهندسی صنایع غذایی،مکاترونیک و الکترونیک
۴۵ حسابدار جیرفت ۱ * دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس در رشته حسابداری(کلیه گرایشها)
فرمانداری*هاو بخشداری*های استان (۲۵ نفر)
۴۶ کارشناس امور اداری قلعه گنج ،ریگان و رابر(هر کدام یک نفر) ۳ * دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در یکی از رشته*های :مدیریت دولتی،مدیریت خدمات اداری ،مدیریت سیستم و بهره وری و علوم اداری و مدیریت ، مدیریت اداری ، امور اداری
۴۷ کارشناس امور کشوری و مدنی فرمانداری قلعه گنج یک نفر، فرمانداری انار دو نفر
قلعه گنج (بخشداری چاه دادخدا)، فاریاب (بخشداری حور فاریاب)،رابر (بخشداری هنزا)، راور (بخشداری کوهساران)،رودبار (بخشداری جازموریان)، فرمانداری ارزوئیه،بردسیر (بخشداری*های نگارو گلزار) هر کدام یک نفر)،فهرج (بخشداری *های نگین و مرکزی هر کدام یک نفر)، ریگان (بخشداریهای گنبکی و مرکزی هر کدام یک نفر) ، فرمانداری نرماشیر (دو نفر) و سیرجان (بخشداری*های گلستان،بلورد هر کدام یک نفر)
۱۹ * دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در یکی از رشته*های :جمعیت شناسی ، پژوهشگری علوم اجتماعی، جامعه شناسی، علوم سیاسی، روابط سیاسی ،خدمات اجتماعی
۴۸ مهندس راه و ساختمان فهرج،منوجان و فرمانداری ارزوئیه (بخشداری صوغان)هرکدام یک نفر ۳ * دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در یکی از رشته*های:مهندسی عمران(عمران)، راه و ساختمان(راه و ساختمان )، مدیریت پروژه و ساخت
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای(۱۰ نفر)
۴۹ مربی آموزش فنی و حرفه ای بردسیر ۱ * دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در رشته :کشاورزی(زراعت و کشاورزی عمومی)
رفسنجان ۱ * دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در یکی از رشته*های :مکانیک( جامدات)و متالوژی(جوشکاری)
جیرفت ۳ * دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در یکی از رشته*های :برق(قدرت ،الکترونیک)، مکانیک(جامدات)، متالوژی(جوشکاری) ،تأسیسات و مکانیک( سیالات)
بم ۱ * دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در یکی از رشته*های :مکانیک(سیالات،تأسیسات)
بافت ۱ * دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در یکی از رشته*های : برق( قدرت،الکترونیک)
کهنوج ۲ * دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر دریکی ازرشته*های:برق(قدرت،الکتر نیک)،تأسیسات ومکانیک (سیالات)
زرند ۱ * دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر دریکی ازرشته*های: مکانیک (سیالات)و مکانیک خودرو
توضیح:
* رشته*های تحصیلی صرفاً با عناوین دقیق ذکرشده مورد پذیرش خواهندبود و به مدارک ارسالی هر نوع رشته تحصیلی مغایر با رشته*های اعلام شده ، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* رشته*های دبیری مجاز به ثبت نام نمی*باشند.
شرایط عمومی*استخدام
- تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی*کشورمصرح در قانون اساسی
- تابعیت نظام جمهوری اسلامی*ایران
- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی*ایران
- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی*یا معافیت دائم از خدمت
- عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر
- نداشتن سابقه محکومیت جزائی موثر
- داشتن سلامت جسمانی وروانی وتوانایی برای انجام کاری که استخدام می*شوند.
- داوطلبان استخدام نباید مستخدم رسمی*، ثابت وپیمانی سایر دستگاه*های دولتی ویا بازخرید خدمت باشند .
شرایط اختصاصی استخدام:
- داشتن حداقل سن ۲۰ سال وحداکثر سن۳۰ سال تمام (برای دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس)،۳۲ سال تمام (برای دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس) و۳۵ سال تمام (برای دارندگان مدرک تحصیلی دکتری) تا آخرین روز مهلت ثبت نام می*باشد .
تبصره : موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه*های معتبر به حداکثر سن مقرراضافه خواهد شد :
الف) داوطلبانی که در جبهه*های نبرد حق علیه باطل (ازتاریخ ۲۱/۶/۱۳۵۹ لغایت ۲۹/۵/۱۳۶۷)به طور داوطلبانه خدمت نموده اند،به میزان مدت حضور در جبهه وهمچنین مدت زمان بستری شدن ویا استراحت پزشکی رزمندگان در اثر مجروحیت در جبهه*های نبرد حق علیه باطل .
ب ) افراد خانواده معظم شهداء ،آزادگان ،مفقود الاثرا و جانبازان از کار افتاده کلی که قادر به کار نمی*باشند شامل : همسر، فرزندان ،پدر ، مادر، خواهر وبرادر
تا میزان( ۵) سا ل
ج) فرزندان شهداء ، فرزندان جانباز (۵۰ درصد و بالاتر ) وفرزندان آزادگان که حداقل پنج سال سابقه اسارت دارند ،از شرایط حداکثر سن معاف می*باشند .
د) داوطلبانی که به صورت غیر رسمی*وتمام وقت دردستگاه*های دولتی از تاریخ ۲۲/۱۱/۵۷به خدمت اشتغال داشته اند به میزان مدت خدمت غیر رسمی*آنها .
نحوه ثبت نام ومدارک مورد نیاز:
ثبت نام به صورت الکترونیکی ازطریق سایت استانداری کرمان (به نشانی [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ] )به شرح ذیل انجام می*گیرد.
مدارک مورد نیاز ثبت نام مقدماتی (الکترونیکی )
الف) تکمیل برگ درخواست شغل مندرج درسایت( با دقت تکمیل گردد ).
تبصره:واریز مبلغ ۵۰۰۰۰ (پنجاه هزار) ریال به حساب شماره ۹۸۰ خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی*ایران قابل پرداخت درکلیه شعب بانکی ملی ایران بعنوان حق شرکت درامتحان عمومی*وتخصصی داوطلبان استخدام (ایثارگران ۵۰درصد مبلغ مذکور را می*پردازند وفرزندان شاهد از پرداخت مبلغ مذکور معاف می* باشند)
ج)ارسال فایل حاوی یک قطعه عکس ۴*۳ جدید تمام رخ
مدارک مورد نیاز پس از قبولی درمرحله اول امتحان استخدامی*:
داوطلبان قبول شده درمرحله اول امتحان استخدامی*موظف هستند مدارک ذیل راظرف مدت ۵ روزکاری پس از اعلام نتایج ازسوی استانداری به همراه اصل مدارک به کارگزینی دستگاه موردتقاضا(حسب مورد)حضوراً ارائه ورسید دریافت نمایند.دستگاه موظف است کلیه تصاویرمدارک رابا اصل آنها مطابقت داده وبرابر با اصل نماید.
- اصل به همراه تصویرآخرین مدرک تحصیلی
- اصل رسید بانکی مبنی بر پرداخت حق شرکت در آزمون به حساب جاری ۹۸۰ خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی*ایران دربانک ملی در زمان ثبت نام
- اصل به همراه تصویر صفحه اول شناسنامه (در صورت داشتن توضیحات ، تصویر صفحه آخر)
- اصل به همراه تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی*ویا معافیت دائم (تاریخ پایان خدمت یا معافیت باید قبل از آخرین مهلت ارسال مدارک باشد.)
- اصل به همراه تصویر پایان طرح مشمولین خدمت پزشکان وپیراپزشکان یا معافیت ازآن
- اصل به همراه تصویر مدارک دال بر بومی*بودن
- اصل به همراه تصویر مدارک دال بر ایثارگری ،معلولین عادی حسب مورد از مراجع ذیربط
- اصل به همراه تصویر سایرمدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت
تبصره : قبل از صدور حکم استخدامی*اصالت مدرک تحصیلی و یا سایر مدارک مربوطه از مراجع ذیربط استعلام خواهد شد وتطبیق اولیه انجام شده در بند فوق ملاک قطعی براصالت مدارک نخواهد بود.
نحوه ارسال مدارک ثبت نام مقدماتی ومهلت ثبت نام :
- متقاضیان واجد شرایط بایستی از روز پنج شنبه مورخ ۵/۳/۹۰ تا ساعت ۲۴ روز یک شنبه مورخ ۱۵/۳/۹۰ جهت ثبت نام مقدماتی به آدرس[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ] (وب سایت استانداری کرمان)مراجعه نموده، ثبت نام شوند وکد رهگیری دریافت نمایند.
لازم به ذکر است هر داوطلب تنها امکان یکبار ثبت نام را دارد و در صورت هرگونه اشتباه در ثبت اطلاعات ، امکان ثبت نام بعدی وجود نخواهد داشت و ثبت نام اولیه ملاک عمل می باشد. ضمنا ثبت نام بصورت ناقص و یا به هر نحو غیرازثبت نام از طریق وب سایت فوق مورد قبول نبوده و وجوه پرداختی به هیج وجه مسترد نمی*شود.
زمان و نحوه توزیع کارت :
- داوطلبان باید با استفاده ازکد رهگیری که پس از ثبت نام در سایت آزمون استخدامی دریافت نموده اند از تاریخ سه شنبه مورخ ۲۴/۳/۹۰ لغایت چهارشنبه ۲۵/۳/۹۰ با به سایت مورد اشاره مراجعه و کارت ورود به جلسه و برگه راهنمای آزمون(شامل زمان و مکان برگزاری آزمون) را دریافت نمایند. لازم به ذکر است کارت ورود به جلسه به هیچ عنوان در محل استانداری و یا دستگاه*های استانی توزیع نمی گردد.
مواد آزمون عبارتند از :
الف) آزمون توانمندی*های عمومی*شامل: ۱- زبان وادبیات فارسی۲- زبان انگلیسی عمومی*۳- ریاضی و آمار مقدماتی ۴- فن آوری اطلاعات ۵- معارف اسلامی*۶- اطلاعات سیاسی اجتماعی ومبانی قانونی که به تعداد (۱۰۰)سوال چهار گزینه ای طراحی خواهد شد .
تبصره : اقلیت*های دینی از پاسخگوئی به سئوالات معارف اسلامی*معاف می*باشند وامتیاز آن بر سایر موارد آزمون توزیع می*شود.
ب) آزمون تخصصی شامل سئوالات مرتبط با رشته شغلی مورد در خواست داوطلب می*باشد.
تذکرات:
۱- صد درصد استخدام از محل سهمیه استخدامی*مندرج در اگهی استخدام به داوطلبان بومی*اختصاص دارد.(شرایط بومی*بودن بر اساس بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری بوده و قابل تغییر نمی*باشد.)
تبصره : بومی*شامل افرادی می*شود که حداقل دارای یکی از ویژگی*های زیر باشند:
الف )محل تولد داوطلب با محل جغرافیایی (شهرستان مورد تقاضا) برای استخدام یکی باشد .
ب) حداقل دو مقطع از مقاطع تحصیلی ابتدائی ،راهنمایی ومتوسطه را در محل جغرافیائی (شهرستان مورد تقاضا) برای استخدام سپری کرده باشد.
ج) فرزندان پرسنل نیروهای مسلح در صورتیکه محل ۳ سال از سنوات تحصیلی آن*ها (اعم از ابتدایی ، راهنمائی ودبیرستان ) با محل جغرافیائی (شهرستان مورد تقاضا) یکی باشد نیز بومی*تلقی می*شوند .
توجه: داوطلبان موضوع این بند بایستی مدارک لازم را به همراه سایر مدارک مورد نیاز پس از قبولی در آزمون ارائه نمایند .
۲- ایثارگران شامل جانبازان ،آزادگان ورزمندگان که ۹ ماه متوالی یا ۱۲ ماه متناوب سابقه حضور داوطلبانه در جبهه*های جنگ تحمیلی دارند ونیز فرزندان و همسر آنان در صورت دارا بودن شرایط مندرج در اگهی ، با رعایت قوانین و مقررات مربوط از اولویت قانونی به شرح ذیل برخوردار خواهند بود .
۱/۲ – از کل مجوز استخدامی۳۰ درصد آن برای استخدام ایثارگران بومی*اختصاص دارد که ۲۵ درصد آن به فرزندان شاهد ، فرزندان جانباز (۵۰ در صد وبالاتر ) وفرزندان آزادگانی که حداقل دارای پنج سال سابقه اسارت دارند و ۵ درصد باقیمانده به سایر جانبازان ، آزادگان ،رزمندگان و همسر و فرزندان آنان اختصاص دارد (۲۵ در صد سهمیه ایثارگران مذکور ازسوی بنیاد شهید معرفی شده وجذب خواهند شد) . فرزندان معظم شاهد وجانبازان۵۰در صد وبالاتر و فرزندان آزادگانی که از سوی بنیاد مذکور معرفی نشده اند می*توانند در این اگهی ثبت نام نموده ودر صورت عدم تکمیل سهمیه از باقیمانده سهمیه اختصاصی بهره مند شوند . انتخاب ایثارگران در حد سهمیه تعیین شده به ترتیب نمره کسب شده از بین ایثارگران واجد شرایط که در زمان مقرر ثبت نام نموده اند انجام خواهد شد .(کلیه افرادی که متقاضی استفاده از سهمیه ایثارگران هستند لازم است پس از ثبت نام به اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران مراجعه ،درخواست خود را به اداره کل مذکور تحویل و نامه مربوط به واجد شرایط بودن در خصوص استفاده از سهمیه ایثارگران را دریافت نموده و تا زمان اعلام نتایج نزد خود نگه دارندتا در صورت قبولی ارائه نمایند).
۲/۲ – استخدام مازاد بر ۳۰ درصد سهمیه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد گرفت .
۳/۲ – ایثارگرانی که از بنیاد شهید و امور ایثارگران کارت شناسایی دارند وافراد وابسته به آنان در صورت ارائه تصویر آن نیازی به اخذ وارائه گواهی از بنیاد مذکور ندارند .
۳- معلولین عادی بومی*به شرط کسب حد نصاب نمره لازم ودارا بودن شرایط مندرج در آگهی به ترتیب نمره مکتسبه از ۳ درصد سهمیه قانونی مربوطه برخوردار خواهند شد .
۴- انتخاب داوطلبان استخدام برای انجام مصاحبه تخصصی حداکثر به میزان ۳ برابر ظرفیت مورد نیاز ازمیان افرادی که حد نصاب نمره آزمون عمومی* ( ۶۰در صد کل نمره آزمون ) را کسب کرده اند ، به ترتیب بالاترین نمرات آزمون تخصصی انجام خواهد شد .
۵- کسب حد نصاب نمره لازم در آزمون توانمندی*های عمومی*صرفاً به منزله تایید صلاحیت عمومی* وتصحیح اوراق امتحان بوده و هیچگونه حق استخدامی*ایجاد نمی*کند و انتخاب داوطلبان بر اساس نمرات آزمون تخصصی وبا رعایت اولویت *های مقرر صورت می*پذیرد.
۶- کارکنان غیر رسمی*بومی*دستگاه*های اجرایی مذکور درآگهی وهمچنین نیروهای بومی*شرکتی آنان به ازای هر سال سابقه خدمت مربوط ومشابه از(۲) در صد و حداکثر (۲۰) در صد کل امتیاز در هر یک از مراحل آزمون استخدامی*به صورت جداگانه بر خوردار خواهند شد .
۷- اولویت انتخاب داوطلبان در شرایط یکسان به ترتیب با شاغلین غیر رسمی* بومی*و نیروهای شرکتی بومی*دستگاه اجرایی استخدام کننده در اگهی داوطلبان بومی*وشاغلین غیر رسمی*بومی*مناطق محروم و دور افتاده برای همان مناطق خواهد بود .
۸- به مدارک ارسالی توسط دانشجویان و دارندگان مدارک تحصیلی بالاتر وپائین تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل مذکور در آگهی و همچنین مدارک معادل (به استثناء دارندگان مدارک تحصیلی معادل صادره از دانشگاه*ها و مؤسسات آموزش عالی کشور که در آزمون جامع سازمان سنجش آموزش کشور شرکت نموده وقبول شده اند وگواهی مبنی بر امکان ادامه تحصیل در مقطع بالاتر با ارزش علمی*دارند ) ترتیب اثر داده نخواهد شد .
۹- مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی*در صورت پذیرفته شدن در آزمون (حد اکثر ۲ ماه پس اعلام نتیجه ) بایستی به تایید سازمان مرکزی دانشگاه مذکور برسد .
۱۰- مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن اگهی ویا ناقص بودن مدارک بر عهده داوطلب خواهد بود ودر صورتیکه در هر مرحله از مراحل امتحان ، مسابقه وجذب محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده ویا فاقد شرایط مندرج در آگهی است ، از انجام مراحل بعدی محروم گردیده ودر صورت صدور حکم استخدامی*، حکم مذبور لغو وبلا اثر میگردد.
۱۱- انتخاب نهایی پذیرفته شدگان آزمون پس از طی مراحل مصاحبه تخصصی وگزینش صورت خواهد گرفت .
برای ثبت نام اینجا را کلیک نمایید

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]