استخدام پیمانی در استانداری مازندران

دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری مازندران برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز دستگاههای اجرایی استانی طبق مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل نحوه برگزاری امتحانات عمومی*و تخصصی برای بکار گیری افراد در دستگاههای اجرایی و از محل مجوز استخدامی*شماره ۲۹۰۲/۹۰/۲۲۰ مورخ ۱۲/۲/۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تعداد ۵۸ نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندیهای عمومی*، تخصصی ، مصاحبه و گزینش به صورت پیمانی به شرح ذیل استخدام می*نماید .
جهت دریافت جزئیات بیشتر و دریافت فرم مشخصات آگهی از لینک زیر استفاده نمایید.
[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]