منبع: [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]
شرکت پارس کیهان جهت تکمیل کادر انسانی خود در ردیف های شغلی زیر استخدام مینماید

1- سرپرست کارگاه
2- مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه
3- کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه
4- سرپرست تضمین کیفیت
5- کارشناس HSE
6- کارشناس دفتر فنی (خط لوله)
7- کارشناس ارشد سیویل و ساختمان
8- کارشناس مستند سازی
9- کارشناس امور اداری
10- کارشناس تدارکات و پشتیبانی

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]