تولید پیچ و مهره در صنعت و زندگی روزمره کاربرد زیادی دارد و این اتصال*دهنده*ها دارای شکل*ها و انواع مختلفی هستند و هر کدام از مواد اولیه مختلفی ساخته می*شوند تا با کاربرد خاصی که برای آن تولید شده*اند، مناسب باشند. خرید پیچ و مهره در تمامی وسایل استفاده می*شود و در هر جایی می*توان آنها را پیدا کرد. از انواع پلاستیکی تا پیچ و مهره*های فولادی مقاوم یا انواع ضدزنگ، هر کدام عملکردی متفاوت دارند.برای به دست آوردن خواص مورد نیاز، معمولا از دو یا چند ماده اولیه، یک آلیاژ مناسب تولید می*شود و از آن برای ساخت اتصال*دهنده مورد نظر استفاده می*شود. درصد دقیقی برای ترکیبات مختلف باید رعایت شود تا بتوان الزامات مورد نیاز را تامین کرد. هر کدام از پیچ و مهره*ها بسته به شکلی که دارند به نام*های متفاوتی ارائه می*شوند. پیچ استاد بولت ، پیچ آلن ، پیچ ضدزنگ و پیچ و مهره کبریتی تعدادی از انواع پیچ و مهره*های مختلف هستند که در زندگی روزمره و صنعت از این نام*گذاری*ها برای مشخص کردن آنها استفاده می*شود.پیچ و مهره چگونه تولید می*شود

برای ساخت پیچ و مهره مراحل مختلفی باید طی شود. این مراحل برای اتصال*دهنده*های مختلف متفاوت است و برخی از انواع تخصصی، نیاز به مراحل بیشتری برای ساخت دارند. دستگاه*ها و ابزاری که برای تولید اتصال*دهنده از آنها استفاده می*شود، علاوه بر برآورده کردن نیازها، باید از دقت بالایی برخوردار باشند. هر کدام از انواع پیچ و مهره*های تولید شده باید از استانداردها پیروی کنند و در اندازه*های دقیق تولید شوند. دستگاه*های تولید کننده اتصال*دهنده*ها باید از دقت میلیمتری برخوردار باشند.در برخی از محیط*ها، عوامل مختلف باعث خوردگی در اتصال*دهنده می*شوند و این خوردگی از استحکام اتصال*دهنده کم خواهد کرد. برای رفع این مشکل از آلیاژهای مقاوم در برابر خوردگی استفاده می*شود و محصول نهایی مقاومت بالایی در برابر خوردگی خواهد داشت. برای محیط*هایی که رطوبت زیاد است، رعایت جنس مواد می*تواند تا حد زیادی از خوردگی اتصال*دهنده*ها کم کند. برخی از مواد با هم واکنش ایجاد می*کنند و روند خوردگی را سریع می*کنند. در برخی از محیط*ها نیاز به روکش برای محافظت از خوردگی است و در زمان اجرا باید به گونه*ای از این اتصال*دهنده*ها استفاده کرد تا این پوشش از بین نرود. برای ساخت اتصال*دهنده در مرحله اول، فولاد به شکل سیم تولید می*شود. این سیم فولادی با روش*های مختلفی به اتصال*دهنده و پیچ و مهره*های مورد نیاز تبدیل می*شود. در برخی از مواقع که به استحکام بالاتری نیاز است، این کار به مراحل بیشتری در تولید نیاز خواهد داشت. بعد از ایجاد سختی مناسب، سیم فولادی به قطعات کوچک بریده می*شود. این قطعات به اندازه*ای که برای ساخت پیچ و مهره نیاز است بریده و به مراحل دیگر تولید منتقل می*شوند.تا قبل از سرد شدن این قطعات فولادی، آنها را به شکل*های مورد نظر تغییر شکل می*دهند. این کار با استفاده از پرس*های قوی میسر خواهد بود، البته عملیات پرس*کاری باید تا قبل از سرد شدن فولاد انجام شود تا شکل*پذیری آن آسان*تر باشد. شکل کلی پیچ و انتهای آن را می*توان با استفاده از پرس*کاری و بدون حرارت*دادن مجدد آن ایجاد کرد.برای رزوه کردن، دستگاهی با چرخش، پیچ رزوه*ها را بر روی آن ایجاد می*کند. هر کدام از پیچ*ها دارای رزوه*های متفاوتی هستند. برخی از پیچ*ها دارای رزوه*های درشت و برخی دیگر رزوه*های ریز دارند. طول رزوه شدن هم در هر پیچی متفاوت است و باید طبق الزامات استاندارد و سفارش مشتری این کار انجام شود.