[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]اعتبار مدرک تحصیلی دانشگاه پیام نور

مدارک دانشگاه پيام نور جزء معتبرترين مدارک دانشگاهي از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري محسوب شده و مي شود.

وي ادامه داد: دانشگاه پيام نور استان کرمانشاه در حال حاضر بيش از 30 هزار دانشجو در 14 مرکز و واحد خود در سطح تمامي شهرستان*هاي استان دارد که مدرکي که پس از فارغ التحصيلي به اين دانشجويان داده مي شود، کاملا مورد تاييد وزارت علوم است.

فرشاد فر تصريح کرد: اين دانشگاه از سال 1367 با ادغام چندين مرکز علمي کشور به نام پيام نور تشکيل و با ماموريت آموزش براي همه، همه جا و همه وقت فعاليت خود را آغاز کرد که سيستم آموزشي آن به صورت نيمه حضوري مي باشد.