از آنجا که میزان شیوع و ابتلای به بیماری کرونا رابطه معکوس با فاصله بین افراد یک جامعه دارد، لازم است در هر زمینه ای تلاش شود تا کارها در فاصله امن انجام پذیرد.با توجه به اینکه در فرآیند بتن ریزی، سرعت، دقت و همکاری تیمی لازمه کار اجرائی در تمام مراحل می باشد، فاصله بین افراد گاها کاهش یافته و این مسئله می تواند خطر شیوع بیماری را افزایش دهد.یکی از کارهای مهم در ارتباط با استفاده از بتن های با روانی بالا می باشد. با افزایش روانی بتن، علاوه بر سرعت اجرائی بالای بتن که به کاهش زمان فعالیت تیم اجرائی می انجامد، نیاز افراد را می تواند به میزان زیادی کاهش دهد. استفاده از فوق روان کننده های بتن، همراه با طرح اختلاط مناسب بتن با روانی بالا می تواند به کاهش ریسک ابتلای افراد به ویروس کرونا کمک کند.