دلیل اهمیت انجام تحقیق قبل از خرید گوسفندزنده این است که قیمت [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ] چیزی نیست که همه از آن اطلاع داشته باشند. برخی یک یا دو سال یکبار تصمیم به خرید گوسفند زنده میکنند و به همین دلیل خبری از قیمت*ها ندارند و محل ثابتی برای خرید آن نیز نمی*شناسند. در نتیجه مهم است که قبل از پراخت چنین هزینه*ای، تحقیق کرد تا خریدی قابل قبول انجام شود و در هزینه و زمان
صرفه جویی کرد