1.علت مقاوم سازی در برابر زلزله
نگرانی خاطر جامعه مهندسی ، امنیت خاطر بهره برداران ، مسئولیت قانونی مقامات عالی حکومتی در حفظ جان ساکنان وبهره برداران بنا ها حفظ سرمایه های هزینه شده در احداث ونگهداری بنا ها، توقع عامه از جامعه مهندسی سازه با عنایت به ارتقاء، دانش درباره وقوع زلزله ، حرکت زمین ومشخصات پاسخ سازه ، همچنین خسارت های مادی ومعنوی ناشی از زلزله های اتفاق افتاده ، افزایش کارائی وسهولت تهیه یا استفاده از نرم افزارهای موجود درحوزه تحلیل وطراحی سازه ، موجب شده است نه تنها سطح توقع از مهندسین طراح برای بهره بردار ودریافت کنندگان خدمات مهندسی افزایش یابد بلکه خود جامعه مهندسی زلزله وسازه ناچار به دفاع از حیثیت حرفه ای گردد.
به طور ذاتی مفهوم طراحی براساس عملکرد مستلزم تعریف سطوح چندگانه عملکرد هدف |خسارت | می باشد که انتظار می رود سازه ، تحت اثر زلزله با شدت مشخص به این سطوح برسد یا حداقل از آن تجاوز نکند.
روش های طراحی مبتنی بر تغییر مکان ملموس ترین ابزار طراحی بر اساس عملکرد است ، از اینرو بکارگیری روش های کنترل سطوح عملکرد در ارزیابی ایمنی ومقاوم سازی سازه های موجود امری اجتناب ناپذیر است
2.علت انجام این تحقیق
در این تحقیق ابتدا چهار سازه 4،6 ،8 و 10 طبقه با اسکلت بتنی با قاب های خمشی با شاک پذیری متوسط وکاربری اداری به روش نیرو، بر اساس ویرایش چهار استاندارد 2800 ایران با ترکیبات بار ویرایش سو مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ومحدودیت های ویارایش چهار مبحث نهم مقررات ملی ساختمان طرح و پس از آن سطح عملکرد خدمت رسانی ایمنی جانی با تحلیل غیر خطی استاتیکی بررسی می گردد ، در روش طراحی بار اساس عملکرد، سازه برای خدمت رسانی در سطوح عملکرد تعریف شده| ایمنی جانی|، طرح می گردد و باید توان پاسخ در سطوح خطر زلزله را داشته باشد.

برای مشاهده ادامه مطلب به لینک مقابل مراجعه فرمایید: [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]