گرانی [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]چندین دلیل خاص دارد با افزایش قیمت دام زنده به مرور قیمت گوسفند زنده، قیمت گاو و گوساله، بز، شتر و ... نیز افزایش پیدا خواهد کرد