سلام
دوستان کسی مي تونه واسه طراحي و تحليل پايه جرثقيل با Etabs كمك كنه؟
رشتم مكانيكه مديرمم گير داده پايه جرثقيل رو بايد تحليل كني ببينيم ضد زلزلست يا نه!
مي خوان بسازنش.