به گزارش وبلاگ املاك مسكن معماري

براي تزئين فضاي داخلي مجتمع هاي مسكوني توجه به متراژ مجتمع هاي مسكوني براي به كارگيري وسايل و مواد تزئيني بسيار مهم است. استفاده از رنگ هاي روشن و ملايم در كفپوش هاي به كارگرفته شده براي تزئين فضاي داخلي مجتمع هاي مسكوني مي تواند در ايجاد فضايي دلباز موثر واقع شود. تزئين فضاي داخلي مجتمع هاي مسكوني با استفاده از مبلمان كوچك با رنگ روشن در كنار پرده هاي نازك و توري به فراواني ديده مي شود. تزئين فضاي داخلي مجتمع هاي مسكوني نوساز با استفاده از نور پردازي هاي زيبا با رنگ هاي روشن در بخش نشيمن و آشپزخانه مجتمع هاي مسكوني موجب ايجاد فضايي زيبا شده است. تزئين فضاي داخلي مجتمع هاي مسكوني با استفاده از سبك معماري جديد بيشتر از معماري سنتي مورد استفاده قرار مي گيرد.

اطلاعات بیشتر در وبلاگ املاك مسكن معماري