گروه آزمون و سنجش : با اضافه شدن دانشگاه علم و*فرهنگ به عنوان يکي از دانشگاه*هاي خصوصي پژوهش*محور در اتحاديه بين*المللي دانشگاه*ها ( International Association of Universities) ايران با داشتن 25 دانشگاه در اين اتحاديه بالاترين رتبه را در منطقه خاورميانه به دست آورده است.

به گزارش آنا،عباس نامجو معاون طرح و برنامه دانشگاه علم و فرهنگ با اعلام اين خبر تاکيد کرد:" مجمع نام برده را مي توان معتبرترين سازمان بين المللي دانشگاهي قلمداد کرد كه زير مجموعه سازمان فرهنگي آموزشي ملل متحد – يونسكو است . از مهمترين اهداف مجمع ايجاد همسويي و هماهنگي جهاني در آموزش عالي كشورهاي مختلف در راستاي گسترش امكانات و ارتقاي اهداف آموزش عالي و بهره*برداري عالي و بهينه از امكانات نرم*افزاري آموزش عالي در سطح جهان است."

ازمهمترين خدمات (IAU) به دانشگاههاي عضو ، برگزاري كنفرانس ها و نشست هايي در زمينه آموزش عالي و پ***ژ*وهش در ارتباط با مسائل جهاني و منطقه اي است. شركت دانشگاههاي عضو در اين گونه كنفرانسها زمينه آشنايي بيشتر رييسان دانشگاههاي كشور با آخرين دستآوردها و چالش هاي پيش روي آموزش عالي در سطح جهان را فراهم مي آورد. تاکنون دانشگاه*هاي بسياري از سراسر جهان به عضويت اين اتحاديه درآمده*اند. از ميان 650 دانشگاه عضو، 40 درصد اروپايي، 23 درصد آسيايي و از اقيانوسيه، 13 درصد خاورميانه، 11 درصد از آفريقا، 8 درصد از آمريکاي شمالي و 5 درصد از آمريکاي لاتين و جزاير کارائيب است. استماع سخنراني ها و گزارش*ها، مطالعه نشريه*ها و كتاب*هاي ارايه شده در حاشيه كنفرانس*ها و همچنين انجام گفتگوهاي متعدد با ديگر اعضاي شركت كننده و ملاقات با صاحب نظران و نظريه پردازان آموزش عالي در ديگر كشور*هاي جهان موجب به روز شدن اطلاعات مسئولان دانشگاههاي كشور شده و مقدمات لازم را براي بومي سازي راهبردهاي آموزش عالي جهاني در كشور فراهم مي*کند