جزئیات توزیع و رفع نقص کارت کنکور ارشد 90


جزئیات توزیع و رفع نقص کارت کنکور ارشد 90-صدور 2 کارت برای 2 رشته*ای ها
سازمان* سنجش* آموزش* کشور تاریخ، محل* رفع نقص کارت و محل* برگزاری* آزمون* کارشناسی* ارشد سال 90 را اعلام کرد داوطلبان می توانند بر اساس این اطلاعیه از 25 بهمن نسبت به دریافت کارت آزمون اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، امتحانات 142 کد رشته* امتحانی* کنکور ارشد سال 90 در صبح و بعدازظهر روزهای27، 28 و 29 بهمن ماه89 و بر اساس اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون رشته امتحانی برگزار می شود.
کارت شرکت در آزمون حاوی اطلاعات ثبت نامی، تاریخ و محل برگزاری آزمون داوطلبان از روز دوشنبه 25 بهمن 89 برای مشاهده و پرینت بر روی سایت سازمان به آدرس sanjesh.org قرار می گیرد و داوطلب بر اساس اطلاعات کارت اعتباری و یا شماره پرونده و کد رهگیری می تواند وارد سایت سازمان شده و نسبت به پرینت کارت شرکت در آزمون اقدام کند.
داوطلبان برای شرکت در جلسه آزمون باید پرینت کارت شرکت در آزمون اینترنتی و اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار را به همراه داشته باشند.
گروهی از داوطلبان که علاوه بر کد رشته امتحانی اصلی متقاضی شرکت در یکی از 67 کد رشته امتحانی به عنوان رشته امتحانی دوم هستند، باید کارت شرکت در آزمون رشته امتحانی دوم خود را از سایت سازمان سنجش مجدد پرینت گرفته و به حوزه امتحانی مربوطه مراجعه کنند.
همزمان با برگزاری امتحانات آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی (دوره*های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل) سال 90 اولین مرحله آزمون شانزدهمین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور در رشته*های زبان و ادبیات فارسی، علوم اقتصادی، الهیات و معارف اسلامی، قرآن و حدیث، حقوق، شیمی، فیزیک، زیست شناسی، آمار، ریاضی، مهندسی برق، مهندسی شیمی، مهندسی عمران، مهندسی مکانیک، مهندسی کامپیوتر، مهندسی کشاورزی و طراحی صنعتی برگزار می شود.
داوطلبانی که منحصراً متقاضی شرکت در آزمون المپیاد علمی دانشجویی کشور شده*اند، باید بر اساس برنامه زمانی اعلام شده برای هریک از رشته*های مذکور، در آزمون رشته امتحانی دوره کارشناسی ارشد مربوط شرکت کنند. این داوطلبان نیز همزمان با سایر داوطلبان می توانند از 25 بهمن ماه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه و کارت شرکت در کنکور را دریافت کنند.
در صورت مغایرت در کارت آزمون داوطلبان باید حداکثر تا تاریخ 29 بهمن ماه به صورت اینترنتی به سایت سازمان سنجش مراجعه کنند و در لینک مربوطه اطلاعات مورد نظر را اصلاح کنند.
درصورتی که داوطلب در بندهای مربوط به جنس، معلولیت و زبان خارجی مغایرتی مشاهده کرد و یا نتوانست پرینت کارت ورود به جلسه خود را دریافت کند می تواند از روز دوشنبه 25 بهمن ماه جاری از ساعت 8 تا12 و 14 تا18 به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه کند.