در این مقاله به معرفی دستگاه خاموت زن و خود خاموت زن خواهیم پرداخت. این مقاله یک مقاله تخصصی می باشد. در این مقاله نحوه علمی و عملی خاموت زن نشان داده شده هست. تکنو صنعت به عنوان یکی از کارخانه تولید کننده خاموت زن می باشد. خم شدن یک فرآیند تولید است. که یک شکل V ، شکل یا کانال را در امتداد یک محور مستقیما در مواد میلگرد تولید می کند و خم می کند، بیشتر فلز در آنها عمل خاموت زن استفاده می شود معمولاً ورق یا میلگرد است. برش میلگرد توسط دستگاه خم و برش میلگرد صورت می پذیرد. تجهیزات که برای خاموت زن استفاده معمول استفاده می شود شامل ترمزهای جعبه و پانک، پرس های ترمز و دیگر دستگاه های مخصوص ماشین می باشد. محصولات معمولی که مانند این ساخته می شوند، بدون جعبه کنترل و میکرو و سویچ می باشد. جعبه هایی مانند محفظه های الکتریکی و جعبه های مستطیلی هستند.
روند خاموت زن
یک قطعه کار بر روی بلوک میله ای قرار دارد و بلوک قالب فشار ورق را تشکیل می دهد. معمولا خم شدن باید بر تنش های کششی و تنش های فشرده غلبه کند. هنگامی که خم شدن انجام می شود، تنش های باقی مانده باعث می شود که مواد به عقب به سمت موقعیت اصلی خود برگردند.، بنابراین ورق و خاموت زن و میلگرد باید برای خم شدن مناسب مناسب باشد. مقدار بازگشت بستگی به ماده و نوع تشکیل دهنده آن دارد. وقتی ورق فلز و میلگرد خم می شود، طول آن دراز می شود. محاسبه خم شدن مقدار فلزی ورق است که هنگام خم شدن از لبه های خم خمش اندازه گیری می شود. شعاع خم کاری به شعاع داخلی بستگی دارد. شعاع خمش گرفته به قالب ها استفاده شده، خواص مواد و ضخامت مواد دارد.
انواع خاموت زن
سه نوع اصلی از خم شدن بر وجود دارد که هر کدام از آن به وسیله رابطه موقعیت ابزار پایان به ضخامت مواد تعریف می شود. این سه عبارتند از خم شدن هوا، پایین آوردن و سوزاندن. پیکربندی برای این سه نوع خم تقریبا یکسان است. یک قالب با یک ابزار راه آهن طولانی با نوک شعاعی که مشخصات داخلی خم را پیدا می کند، یک پانچ نامیده می شود. پانچ ها معمولا به وسیله گیره ها به شانه دستگاه متصل می شوند. برای تولید نیرو خمشی حرکت می کنند. یک میله با یک ابزار راه آهن طولانی که دارای کانال طولی است که مشخصات بیرونی آن را تعیین می کند، نامیده می شود. قالبها معمولا ثابت هستند و گاهی با یک آیا چند بوش کنترل می گردد تحت مواد روی بستر دستگاه قرار دارند. توجه داشته باشید که بعضی از مکان ها بین دو نوع تفاوت نمی یابند. انواع دیگر خم شدن از ابزارهایی که مخصوص طراحی شده اند استفاده می کنند تا کار را انجام دهند.

خاموت زن پنوماتیک
این روش خمش مواد را با فشار دادن یک پانچ (همچنین به نام مایع بالا) به ماده تبدیل می کند، و آن را به پایین متصل می کند که بر روی آن نصب می شود. پانچ خم می شود به طوری که فاصله بین پانچ و دیوار جانبی بیشتر از ضخامت ماده است. برخی از ابزارهای جدیدتر قابل تنظیم هستند، بنابراین، با استفاده از یک مجموعه ای از ابزارهای بالا و پایین و عمق فشار فشار مختلف، پروفیل های مختلف و محصولات می توانند تولید شوند. مواد و ضخامت های مختلف را می توان در زوایای مختلف خم کرد، افزودن مزایای انعطاف پذیری برای خم شدن هوا. همچنین تغییرات ابزار کمتری وجود دارد، بنابراین، بهره وری بالاتر. ناتواني در خم شدن هوا اين است که ورق با تماس با مايه ها در تماس نمي ماند، اما خاموت زن همانطور که از روش هاي ديگري برخوردار نيست، عمق ضربه بايد بسيار دقيق باشد. تغییرات در ضخامت مواد و سایش بر روی ابزار می تواند نقایص قطعات تولید شده را منجر شود.

دقت زاویه خمشی هوا حدود ± 0.5 درجه است. دقت زاویه با اعمال مقدار به عرض بازه تضمین می شود، از شش برابر ضخامت مواد) برای ورق تا ضخامت 3 میلی متر تا 12 T برای ورق های بیش از 10 میلی متر ضخامتبه خواص مواد بستگی دارد، که بر روی زاویه خمش تاثیر می گذارد. بسته به خواص مواد، ورق ممکن است برای ورق هنگام کشسانی به عقب برگردد. خم شدن هوا به ابزار پایین نیاز ندارد تا شعاع همان پانچ را داشته باشد. شعاع خمشی به واسطه ی کشش مواد به جای شکل ابزار تعیین می شود. انعطاف پذیری و نسبتا کم، مورد نیاز توسط خم شدن هوا کمک می کند تا آن را انتخاب خاموت زن را محبوب باشد. مشکلات کیفیت مربوط به این روش با سیستم های زاویه اندازه گیری، سیستم های گیره و تاج گذاری قابل تنظیم در امتداد محور x و y و ابزار مقاوم در برابر سایش استفاده می شود.