عباس خنیفر با اشاره به اخذ مجوز از رئیس جمهور برای استخدام افراد جدید در شرکت ملی نفت ایران، گفت: بر این اساس با موافقت رئیس جمهور چهار هزار و ۹۰۷ نفر در سطح شرکت ملی نفت ایران استخدام خواهند شد.
مدیر توسعه منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر اینکه تمامی*این افراد برای اشتغال در مناطق عملیاتی جذب خواهند شد، تصریح کرد: هیچ نوع استخدامی*در بخشهای ستادی و در شهر تهران مشمول این مجوز نخواهد بود.

با موافقت رئیس جمهور و سرپرست وزارت نفت، نزدیک به پنج هزار نفر برای فعالیت در مناطق عملیاتی به استخدام شرکت ملی نفت ایران در می*آیند، ضمن آنکه استخدام این افراد برای فعالیت در تهران ممنوع شده است.
به گزارش مهر عباس خنیفر با اشاره به اخذ مجوز از رئیس جمهور برای استخدام افراد جدید در شرکت ملی نفت ایران، گفت: بر این اساس با موافقت رئیس جمهور چهار هزار و ۹۰۷ نفر در سطح شرکت ملی نفت ایران استخدام خواهند شد. مدیر توسعه منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر اینکه تمامی*این افراد برای اشتغال در مناطق عملیاتی جذب خواهند شد، تصریح کرد: هیچ نوع استخدامی*در بخشهای ستادی و در شهر تهران مشمول این مجوز نخواهد بود.
وی با اعلام اینکه مطالعات انجام شده در سطح شرکت ملی نفت ایران نشان می*دهد بیش از ۱۱ هزار سمت سازمانی نیازمند جذب نیروی انسانی است، اظهار داشت: به جز معدودی از این سمتها که مختص رده*های مدیریتی و جزو سمت*های استراتژیک بوده، در مورد سایر سمتها، تامین نیروی انسانی مورد نیاز از طریق جذب نیروهای جدید الاستخدام انجام خواهد گرفت. این مقام مسئول یادآور شد: این تعداد نیروی انسانی در مقاطع تحطیلی دکترا، کارشناسی ارشد، کارشناسی و فوق دیپلم به استخدام شرکت ملی نفت ایران در می*آیند اما تمامی*این افراد برای اشتغال در مناطق عملیاتی جذب خواهند شد.
به گفته خنیفر از این تعداد نیروی انسانی دست کم ۱۴۲۲ نفر برای کار در محدوده شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب استخدام خواهند شد.
وی افزود: براساس بخشی از برنامه*های کلان شرکت ملی نفت هر یک از نیروهای انسانی جدید الاستخدام برای هر نوع سمت سازمانی باید در ابتدا دستکم ۵ سال را در مناطق عملیاتی سپری کنند.