سلام
دوستان کسی سی دی سراغ داره که مقاطع آماده ایرانی در ایتبس رو داشته باشه و مطمئن و درست باشه؟
هر کدوم از دوستان سراغ دارید لطفا منو در خرید راهنمایی کنید
فقط تاکید دارم مطمئن و درست باشه