مدیرعامل اتحادیه دامداران کشور گفت: تا زمانی که هویت گذاری دام زنده کامل نشود، قاچاق دام زنده ادامه می*یابد که همه این عوامل موجب شده تا [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ] و گوشت با نرخ*های بالاتری به دست مصرف کننده برسد