دانشگاه آزاد با صدور اطلاعيه*اي به اخباري مبني بر "تلاش برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي گرفتن فوق*ليسانس فوري در دانشگاه آزاد اسلامي " پاسخ داد.


به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاري فارس، دانشگاه آزاد اسلامي با صدور اطلاعيه*اي به اخباري مبني بر "تلاش برخي نمايندگان براي گرفتن فوق*ليسانس فوري در دانشگاه آزاد اسلامي " پاسخ داد.

متن اين اطلاعيه به شرح ذيل است:

1- فرايند اخذ فوق*ليسانس حداقل 2 سال طول مي*كشد و در هيچ نظام آموزشي از جمله دانشگاه آزاد ظرف شش ماه گرفتن فوق*ليسانس امكان*پذير نيست.

2- بديهي است افرادي كه از قبل داراي مدرك فوق*ليسانس بوده*اند و يا در آستانه اخذ مدرك قرار دارند مي*توانند در انتخابات ثبت*نام كنند و واضح و مبرهن است كه اخذ مدرك فوق*ليسانس حداقل 2 سال زمان مي*خواهد.

3- تمام فعاليت*هاي آموزشي، پذيرش دانشجو، امور دانشجويي و . . . دانشگاه آزاد همواره براساس ضوابط و قانون و مقررات مي*باشد.

4ـ شايسته است گردانندگان سايت*هاي خبري بدون اطلاع و غيرمستند از ارائه مطالب كذب و غيرمنطقي كه تحريف افكار عمومي را در پي دارد، اكيداً خودداري كنند.