جزوه طراحی سازه های بتنی یک تهیه شده توسط دکتر مدندوست:

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

منبع: icivil.ir