آزمایش مکانیک خاک و سنگ

نمونه هاي دست نخورده حاصل از از حفر گمانه ها ، منابع قرضه و چاهكها جهت انجام آزمايشات مختلف به اين آزمايشگاه فرستاده مي شود و در بخشهاي دانه بندي و طبقه بندي خاك ، تراكم و سي بي آر ، نشست و مقاومت خاك و مكانيك سنگ ، آزمايشات لازم انجام مي گردد.


در اين بخش آزمايشات دانه بندي ، هيدرومتري ، تعيين حدود اتر برگ ( حد رواني ، حد خميري ، حد انقباض ) ، تعيين ارزش ماسه اي آزمايش پين هول و كرامب بر اساس آخرين استانداردهاي بين المللي انجام مي گردد. نتايج حاصله ، كارشناسان را در شناخت كلي خواص خاكها و كاربرد آنها در پروژه هاي مختلف ياري مي كند.


در اين بخش آزمايشهاي تراكم و سي . بي . آر. انجام مي شود و حداكثر وزن مخصوص خشك خاك و در صد رطوبت بهينه تعيين مي گردد. با انجام آزمايش سي. بي . آر. مي توان نشانه باربري خاك متراكم شده را بدست آورد كه جهت ارزيابي و طرح روسازي راه بكار مي رود.

در اين بخش با انجام آزمايشات مختلف خاك مانند برش مستقيم، تحكيم، تك محوري و سه محوري. پارامترهاي مقاومت برشي و نشست پذيري خاكها تعيين مي گردد. كليه آزمايشها توسط كارشناسان با استفاده از تجهيزات مدرن و منطبق با آخرين استانداردهاي بين المللي انجام مي گردد.

در اين بخش كارشناسان با انجام آزمايشات لازم، علاوه بر بررسي مرغوبيت ستنگدانه ها ( سنگريزه، شن، ماسه) ، خواص فيزيكي و مكانيكي سنگها را به همراه كاني هاي متشكله .........
تعداد صفحات:34
فرمت گزارش : word


[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]