[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

در این بخش دانلود پروژه ضوابط و مقررات جهت صدور پروانه در 30 صفحه تهیه شده که در ادامه بخشی از متن و فهرست آن را برای دانلود قرار داده ایم.

همچنین لینک دانلود پاورپوینت ضوابط و مقررات جهت صدور پروانه نیز در انتهای این مطلب قرار داده شده است.
. مقدمه:

کلیه قطعات که در اثر تفکیک اراضی ایجاد می شوند باید حداقل از یک طرف ۵/۲ متر به گذر های دسترسی ارتباط داشته باشند.
هر پلاک در هر بر می تواند یک دسترسی پیاده داشته باشد(چنانچه مغاییر با طرح تفصیلی نباشد)
هر پلاک می تواند یک دسترسی اتومبیل رو با عرض حداکثر ۵/۳ متر در بر خیابانهای ۲۰ متر و بیشتر داشته باشد.(چنانچه بر پلاک بیش از ۳۰ متر باشد می تواند دو وروردی سواره با حداقل فاصله ۲۰ متر داشته باشد.)
در شبکه های زیر ۲۰ متر حداکثر از ۵۰ درصد عرض زمین می تواند به عنوان دسترسی سواره استفاده کرد.
دسترسی سواره در معبرهای به عرض ۴ متر و بیشتر امکان پذیر می باشد.
دسترسی کلیه قطعات بر خیابانها که امکان دسترسی ثانویه از گذرهای فرعی یا فرعی تر دارند باید از طریق دسترسی ثانویه تأمین گردد و دسترسی آنها به خیابان به جز برای عبور پیاده (یک درب برای هر قطعه در سمت خیابان به عرض حداکثر ۵/۱ متر) محدود گردد.
در پلاکهای با بیش از یک بر در صورت درخواست مالک با تشخیص و تأیید کمیته فنی شهرداری ، مالک می تواند از هر بر پلاک یک دسترسی سواره تأمین نماید. نصب درب ماشین رو در کلیه پخ ها ممنوع است و موارد موجود باید در زمان بازسازی و نوسازی مسدود شوند.
دسترسی واحدهای مسکونی فقط از طریق خیابانهای محلی تأمین می گردد. هیچیک از واحدهای مسکونی منفرد نباید به خیابانهای شریانی درجه ۲ دسترسی سواره داشته باشند به غیر از مجموعه های مسکونی که به صورت مجموعه هستند دسترسی های کنترل شده دارند.
. فهرست:

عنوان
ضوابط و مقررات جهت صدور پروانه
دسترسی
تراکم
حداکثر سطح اشغال
حداکثر فضای باز
حداقل زیربنای مفید هر آپارتمان
پارکینگ
زمین مورد نیاز آپارتمان
حداکثر تعداد واحد
عقب نشینی در ارتفاع
عقب نشینی جانبی از پلاک های مجاور
نحوه استقرار ساختمان
حداقل فضای سبز هر قطعه
حداکثر ارتفاع ساختمان
نورگیری و تهویه
ازشوهای ساختمان به حیاط ها و حیاط خلوت
تاسیسات ساختمان
استفاده های مجاز
تفکیک زمین . .
[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]
رمز فایل فشرده: [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ] (پسورد را تایپ نمایید.)
[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]
حجم فایل در حالت فشرده: 738 KB
[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]