توضیح :

مبحث دینامیک پلها شاخه ای از مکانیک کاربردی از زیر مجموعه دینامیک سازه ها است . این مبحث به مطالعه تنشها و تغییر شکل در پلهای راه آهن می پردازد . دینامیک پلهای راه آهن شامل واکنش پلها به وسائط نقلیه متحرک و تعدادی از پارامترها است که تحت تاثیر این پارامترها ، تنشها و تغییر شکلهای دینامیکی را افزایش می دهد.
هدف کتاب ارائه یک بررسی کامل برای رفتار دینامیکی پلهای راه آهن ، ارائه داده های میدانی که از پلهای معروف بدست آمده ، و تشریح روشهایی که به طور موفقیت آمیز در این زمینه بکار رفته است . این کتاب برای مهندسین عمران و راه آهن ، محققین و دانشجویانی که با مسئله رفتار پلها هنگام عبور وسائل نقلیه آشنایی دارند قابل استفاده خواهد بود.
فصل اول : مقدمه
فصل دوم : مدلهای تئوریکی پلها
فصل سوم : مدل سازی وسائط نقلیه ریلی
فصل چهارم : فرکانسهای طبیعی پلهای راه آهن
فصل پنجم : میرائی پلهای راه آهن
فصل ششم : تاثیر سرعت وسیله نقلیه در تنشهای دینامیکی پلها
فصل هفتم : تاثیر ناهمواریهای خط و پارامترهای دیگر
فصل هشتم : اثرات نیروهای طولی در پلها
فصل دهم : اثرات نیروهای عرضی افقی روی پلها
فصل یازدهم : روشهای محاسباتی آماری
فصل دوازدهم : تغییرات تنش در پلهای فولادی راه آهن
فصل سیزدهم : ارزیابی خستگی پلهای فولادی راه آهن

فصل چهاردهم : اندرکنش حرارتی ریل جوشکاری شده طویل با پلهای راه آهن

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]