سلام دوستان
یک جزوء مناسب برای تدریس درس بنای سفتکار ساختمان نیلز دارم.
اگر کمکم کنید ممنون میشم