موضوع بافت فرسوده طی هفته*های گذشته به*شدت موردتوجه مسئولان دولتی بوده و بارها و بارها آمارهای مختلفی درباره آن اعلام*شده است.
بر اساس آمارهای به*دست*آمده از شرکت تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در حال حاضر کشور حدود 72 هزار هکتار بافت فرسوده دارد؛ و ساخت*وساز در این بافت*ها می*تواند نوعی سرمایه*گذاری برد – برد برای اقشار پایین*دست جامعه و انبوه*سازان باشد.
به گفته مجید روستا، عضو هیئت*مدیره شرکت عمران و به سازی شهری، 120 هزار هکتار از اراضی شهری کشور بافت فرسوده است و 19 میلیون نفر در آن*ها زندگی می*کنند. در همین حال، به*تازگی وزارت راه و شهرسازی از اجرای طرح «زمین صفر» خبر داد. طرحی که مورد استقبال انبوه*سازان نیز قرار گرفت. بر اساس این طرح، دولت زمین*های دولتی مستقر در بافت*های فرسوده را به*رایگان در اختیار انبوه*سازان قرار می*دهد تا آن*ها ساخت*وساز کنند.
ادامه در لینک زیر:
[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]