سلام
من یک پروژه تحصصی مهندسی عمران دارم که از دوستان داخل انجمن میخوام راهنمایی کنن کدام سایت یا موسسه بهتره انتخاب کنم
آیا کسی از از دوستان تجربه دادن پروژه مهندسی عمران به بیرون رو داره ؟