سلام
یه سوال از دوستان داشتم
در صفحه 153 آیین نامه ، در قسمت مربوط به قطر سوراخ در جوش انگشتانه داریم
قطر سوراخ در جوش انگشتانه نباید از ضخامت قطعۀ سوراخ شده به اضافۀ 8 میلی متر کمتر باشد. همچنین قطر یادشده نباید از قطر حداقل به اضافه 3 میلیمتر و یا 2.25 برابر ضخامت جوش بزرگتر باشد .
منظور از قطر حداقل چیست ؟
ممنون از راهنمایی تون