بسمه تعالي
شكايت از آزمون نظام مهندسي ( عمران – نظارت ) مورخه 30 شهريور 91
مسئولين محترم . مديران و صاحب منصبان تو رو خدا به داد اين جوانان برسيد . بخدا تعجب ميكنم
از اين همه بي خيالي تو رو بخدا كمي بفكر باشيد حداقل بگوييد كه كاري نمي كنيد خيالمون راحت
بشه . اميد ما اول بخدا بعد به شما عزيزان مسئول هست كه انشااله وسيله خير هستيد .
جناب آقاي نيكزاد . جناب آقاي صومعلو .جناب آقاي هوايي .جناب آقاي اسلامي تبار . آقايان و
بزرگواران ما جوانان هم وطن شما هستيم دوست. برادر يا همسايه و همشهري شما هستيم اين مدت
كلي شكايت خدمت شما عزيزان آورديم چه ايميل يا فكس و .... در هر صورت صداي ما به گوش شما
رسيده .حداقل پاسخگو باشيد . بخدا قسم اگر جواب فرياد اعتراض ما رو نديد فقط و فقط و فقط
شكايت شما رو به پيش رهبر عزيزمون حضرت آقا كه دوست دار و حامي ما جوانان است ميبريم .

فكري به حال اين آزمون هاي غير استاندارد و خانمان برانداز و آيند سوز نظام مهندسي بكنيد . وسلام
جمعي از مهندسان جوان ايران اسلامي