سلام من پلان و روابط معماری شهرک مسکونی معروف هم در ایران یا خارجی رو اگر دارید می خواهم ممنون