طراحی بزرگترین و بلندترین هتل ایران توسط بزرگترین معمار جهان

نمایش نسخه قابل چاپ