با عرض سلام
من چگونگی طراحی مخزن بتنی مدفون آب را می خواستم.
با تشکر