عوامل لرزش در آسانسور چندین مورد میتواند باشد که در ذیل به آنها اشاره می کنیم :

نمایش نسخه قابل چاپ