مدير پروژه موفق

بخش* هاي مختلف يك پروژه از مرحله آغاز پروژه تا پايان و خاتمه آن تحت تدثير برنامه ريزي فردي به عنوان مدير پروژه قرار خواهد گرفت. كليه اطلاعات ورودي و نتايج خروجي با استفاده از برنامه ريزي هاي مربوط به كنترل هر مرحله، تحت نظر مدير پروژه، در يك پروژه رد و بدل مي گردند. نحوه استفاده از اين اطلاعات در پروژه و ارائه راهكارهاي مختلف


ادامه مطلب : [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]