امروزه با پیشرفت فناوری ها، سازه های غشایی به کلی دگرگون و متحول شده اند،هر چند بهبود مصالح، موجب بهبود عملکرد پوشش های غشایی شده است، ولی روش های نوین طراحی عامل اصلی بهره وری این سازه ها می باشد.
ویژگی های این سازه ها:
1- ریشه در سنت کهن چادر سازی دارند.

2- به لحاظ ارزانی مصالح، سهولت اجراو سرعت برپایی بسیار جذاب می باشند.

3- کوتاهی عمر،کم دوامی ، آسیب پذیری در مقابل آتش سوزی ،بی ثباتی شکل و چروک شدن از کاستی های این نوع پوشش می باشد. از اولین کاربرد های این نوع چادر ها در سالن های نمایشی و سیرک ها و چادر های ارتش می باشد پیشرفت فن آوری های امروز باعث شده است تا: 1)دوام و طول عمر مصالح بیشتر شود. 2)مقاومت در برابر آتش سوزی بیشتر شود. 3)گسترش حریق و دودهای ساطعه کاهش می یابد.
ادامه در لینک زیر:
[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]