مقاوم سازی دیوار با FRP
لایه های مصالح کامپوزیت پلیمری FRP شرکت افزیر از جنس الیاف شیشه و یا کربن، راه*حلی ایده*آل برای تعمیر و مقاوم سازی دیوار بتنی، بنایی غیرمسلح، آجری و جان*پناه محسوب می*شوند. از جمله المان های سازه ای که قابل مقاوم سازی به کمک [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ] پلیمری FRP شرکت افزیر هستند می*توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • دیوارهای برشی بتنی مسلح
 • دیوارهای بتنی غیر مسلح
 • دیوارهای [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]
 • مخازن سرامیکی

لایه های مصالح کامپوزیت پلیمری FRP شرکت افزیر، در تقویت خمشی و برشی دیوارها، مقاوم سازی لرزه*ای و انفجاری، تعویض فولاد خورده شده، آب بندی و … کاربرد دارد. به طور جزئی تر، هدف از [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ][تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ] شرکت افزیر را می*توان موارد زیر دانست:

 • افزایش مقاومت خمشی
 • افزایش مقاومت برشی
 • افزایش سختی
 • افزایش مقاومت در برابر انفجار
 • کنترل گسترش ترک
 • افزایش دوام و عمر
 • آب*بند و عایق نمودن
 • افزایش شکل*پذیری
 • ترمیم ناشی از خوردگی
 • افزایش مقاومت در برابر خوردگی

استفاده رایج دیگر لایه های مصالح کامپوزیت پلیمری FRP به منظور مقاوم سازی دیوار دارای نواحی بازشو است. این لایه های مصالح کامپوزیت پلیمری FRP شرکت افزیر که به صورت ورقه هایی با ضخامت تقریبی 1/3 میلی*متر اجرا می*شوند، مشابه کاغذ دیواری نصب می*شوند. عمل آوری این لایه های مصالح کامپوزیت پلیمری FRP شرکت افزیر، حداکثر 1 روز به طول می*انجامد و مقاومت کششی آنها 3 برابر فولاد است. کارشناسان شرکت مقاوم سازی افزیر بسته به نیاز شما، تعداد و جهت گیری لایه های مصالح کامپوزیت پلیمری FRP را محاسبه کرده و نقشه ها و جزییات دقیق را در اختیار شما قرار می*دهند.

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]


مقاوم* سازی دیوارها به کمک لایه های مصالح کامپوزیت پلیمری FRP

ویژگی*ها و مزایای استفاده از FRP

 • افزایش مقاومت خمشی و برشی دیوارها
 • حداکثر افزایش ضخامت دیوار به میزان 5 میلی*متر
 • سبکی و افزایش حداقلی وزن دیوار
 • افزایش مقاومت کل دیوار حتی درصورت پوشاندن سطح کوچکی از آن
 • عمل*کرد آب*بندی
 • کاهش بسیار زیاد نرخ خوردگی دیوار
 • قابلیت اتصال مناسب به انواع دیوار اعم از بتنی، آجری و …
 • عدم نیاز به هم پوشانی زیاد و در نتیجه ارزان تر بدون این روش


هزینه اجرای مقاوم سازی دیوار با مصالح کامپوزیت پلیمری FRP شرکت افزیر
برای مشاوره و کسب اطلاع درمورد هزینه اجرای مقاوم سازی دیوار با کارشناسان شرکت مقاوم سازی افزیر در تماس باشید.

مقاوم سازی دیوار برشی با FRP
جهت تامین ظرفیت و عملکرد مورد انتظار، تقویت، ترمیم و مقاوم سازی دیوارهای بتنی و نیز بنایی می*توان از سیستم FRP استفاده کرد. استفاده از سیستم FRP جهت مقاوم سازی دیوار برشی، ضمن افزایش مقاومت خمشی و برشی، باعث توزیع تنش در کل صفحه به جای تمرکز در یک نقطه خاص می*شود. لذا دیوار در مقابل بارهای جانبی دینامیکی و رفت و برگشتی زلزله و محیط های مستعد خوردگی محافظت می*گردد.
در مجموع می*توان با مصالح FRP به موارد زیر دسترسی پیدا کرد:

 • مقاوم سازی دیوار های بتنی با FRP جهت افزایش مقاومت خمشی
 • مقاوم سازی دیوار های برشی بتنی با FRP جهت افزایش مقاومت برشی
 • افزایش سختی دیوار بتنی با FRP
 • افزایش مقاومت در برابر انفجار
 • کنترل گسترش ترک
 • افزایش دوام و عمر – افزایش مقاومت در برابر خوردگی
 • آب بند و عایق نمودن دیوار بتنی با FRP
 • افزایش شکل پذیری دیوار بتنی با استفاده از FRP
 • ترمیم ناشی از خوردگی دیوار بتنی با استفاده از FRP

تقویت سازه ای دیوارهای برشی با FRP
انواع مختلف دیوارهای سازه ای مسلح و غیر مسلح را می*توان با مصالح FRP مقاوم سازی کرد که عبارتند از:
مقاوم سازی دیوارهای برشی بتنی با FRP، تقویت دیوارهای بتنی غیر مسلح با FRP و مقاوم سازی دیوارهای بنایی با FRP.
الف- تقویت برشی دیوارمقاوم سازی شده با مصالح FRP
برای جبران ضعف برشی دیوار، الیاف و ورقهای FRP در راستای طول دیوار موازی با آرماتورهای عرضی به صورت افقی در دو وجه دیوار FRP نصب می*گردد. نحوه عملکرد FRP بدین صورت می*باشد که پس از ایجاد ترک برشی در بتن، کرنش در FRP در آن منطقه افزایش یافته و نیروها به FRP منتقل می*گردد. نتایج نشان می دهد که تقویت برشی دیوار با صفحات FRP سبب افزایش مقاومت تسلیم، مقاومت نهایی و شکل پذیری دیوار می*گردد. ظرفیت برشی FRP در این حالت بر اساس ظرفیت برشی مقاطع مستطیل شکل دورپیچ شده با الیاف FRP مشخص می*گردد.
ب – تقویت خمشی دیوار برشی بتنی مقاوم سازی شده با FRP
برای جبران ضعف خمشی دیوار ورق و الیاف FRP در راستای ارتفاع دیوار موازی با آرماتورهای طولی بر روی آن بطور قائم نصب می*گردد. طریقه نصب معمولاً به این صورت می*باشد که الیاف FRP در دو وجه دیوار نصب می*گردد.
نحوه همکاری الیاف FRP در تحمل خمش وارد بر دیوار، همانند نقشی است که آرماتورهای اصلی (قائم) درون دیوار ایفا می کند، در صورتیکه الیاف FRP به منظور افزایش مقاومت خمشی بر روی دیوار به صورت ارتفاعی استفاده شود، لازم است که انتهای آن به نحو مناسبی در پای دیوار مهار گردد تا نیروهای درون این صفحات به تکیه گاه پای دیوار انتقال یابد. برای مهار انتهای صفحات خمشی می*توان از یک مقطع نبشی فولادی در مجاورت تکیه گاه دیوار که بر آن پیچ می*گردد و یا از یک صفحه برشی FRP عمود بر لایه FRP خمشی در انتهای لایه استفاده نمود
حالت شکست دیواری که دارای ضعف خمشی می باشد، با شروع ترکهای کششی به صورت افقی در لبه های دیوار نزدیک پای دیوار ایجاد می*گردد و پس از آن خارجی ترین میلگردهای کششی تسلیم می گردند. تقویت خمشی دیوار با صفحات FRP سبب افزایش مقاومت ترک خوردگی، مقاومت تسلیم، سختی ثانویه در هنگام تسلیم و افزایش مقاومت نهایی دیوار می گردد.
نوع شکست نیز به حالت شکل پذیر خمشی می*باشد و شکست آن به صورت خرد شدن پنجه دیوار تحت فشار رخ می*دهد. تا پیش از ترک خوردن بتن و جاری شدن فولاد داخل دیوار، مقدار مشارکت الیاف FRP در تحمل بارهای وارد کم است، اما پس از جاری شدن فولاد خمشی و ترک خوردن بتن کششی سهم FRP در تحمل خمش وارده به عضو به نحو قابل ملاحظه*ای افزایش می*یابد. حالت شکست در این نوع تقویت تا لحظه*ای که FRP از روی سطح بتن جدا شده است شکلپذیر ولی پس از آن کاهش شدید در ظرفیت باربری عضو ایجاد می گردد.
در صورتیکه از هر دو تقویت خمشی و برشی به صورت قرارگیری الیاف FRP به طور افقی و عمودی بر روی دیوار به صورت توام استفاده گردد افزایش در بار تسلیم، سختی ثانویه مقاومت نهایی و شکل پذیری، بیشتر از حالتهای قبل می*باشد. در این سیستم مقاوم سازی با FRP قرارگیری الیاف به صورت افقی خود مهار کننده الیاف خمشی می*باشند.
پ- افزایش شکل پذیری دیوار برشی بتنی مقاوم سازی شده با FRP
کمبود شکل پذیری به عنوان عمده ترین ضعف دیوارهای برشی موجود برای مقابله با نیروی جانبی زلزله محسوب می*گردد. از جمله مهمترین علل این کمبود می توان به وصله آرماتورهای طولی در نواحی مستعد تشکیل مفصل پلاستیک، محصور شدگی ناکافی در نواحی مرزی و مهار ناکافی آرماتورهای عرضی اشاره نمود. حالت شکست در این حالات به صورت ناگهانی و ترد می باشد و منجر به افت شدید ظرفیت باربری می گردد.
بطور کلی جهت رسیدن به شکل پذیری مناسب لازم است که از تمام حالات شکست ترد اجتناب نمود. از طرف دیگر انرژی وارد به دیوار نیز باید از طریق ایجاد مفصل پلاستیک در ارتفاع دیوار جذب و مستهلک گردد .بنابراین در نواحی مستعد تشکیل مفصل پلاستیک، لازم است که المانهای مرزی به نحو مناسبی محصور گردند و از کمانش آرماتورهای طولی دیوار در این قسمتها نیز جلوگیری بعمل آید. در صورتیکه FRPبرشی به صورت کامل از طریق دورپیچ دیوار (محصوریت خارجی) و یا اتصال FRP برشی سبب محصور شدگی آرماتورها می گردد دورپیچ FRP در این حالت در واقع سبب محصور کردن و محدود کردن ترکهای ایجاد شده در راستای آرماتورهای طولی می*گردد. بطور کلی ظرفیت برشی دیوار مقاوم سازی شده با FRP باید به حدی باشد که امکان تشکیل مفصل پلاستیک در طول دیوار بدون وقوع شکست برشی انجام گیرد.
رفتار نیرو – تغییر مکان دیوار تقویت شده با FRP در محل وصله به کمک حلقه های هیسترتیک نشان می*دهد که مقدار زیادی خمش غیر الاستیک در پای دیوار ایجاد می*گردد که سبب جذب مقدار قابل توجهی انرژی می*گردد. همچنین رفتار هیسترتیک دیوارهای تقویت شده با FRP با استفاده از نمودار ب نیرو – تغییر مکان نشان می*دهد که تقویت با FRP روشی موثر برای افزایش محصور شدگی المانهای مرزی و مهار شدگی آرماتورهای عرضی دیوار می باشد.
همچنین برای افزایش میزان تاثیر کامپوزیت FRP در مقاوم سازی دیوارهای بتنی می*توان دیوار را به صورت داخلی محصور نمود. برای این عمل لازم است که دیوار از طریق کاشت میلگرد و ارماتور پیوسته به چند قسمت تقسیم گردند در این حالت به صورت داخلی با بولت و به صورت خارجی با الیاف FRP محصور می*گردند. نمونه ای از دیوارها مقاوم سازی شده با مصالح FRP در زیر نشان داده شده است.