هر کیسه 25 کیلویی از کفپوش سیمانی، برای پوشش یک متر مربع از کف به ضخامت 1 سانتی متر کافی می باشد.
[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]