هرم به عنوان یك شكل ساده و پایدار از زمان كهن مورد استفاده معماران قرار داشته است.فرم هرم در طول سالیان به یك ارمان هندسی تبدیل شد.امروزه ذهنیت ما از هرم بیش از هر چیز بر معماری یادمانی تمدن مصر باستان استواراست. اهرام مصر بناهای تحسین برانگیزی جامعه ای است كه رسوم خاص به ان هاله ای رمز آلود بخشیده است.
هرم خئوپس از زمان ساخت در دوران پادشاهی كهن یعنی 2520 ق.م تا چنددهه پیش بزرگترین دست ساز بشر بود. اما پیشرفت چشمگیر فن اوری وكشف افقهایی جدید فراروی سازندگان موجب شده تا در سالهای اخیر بناهایی به واقع شگرف ساخته شود. ساخت هرم شیشه ای در موزه لوور به سال 1989ونمونه بازسازی شده هرم خئوپس در شهر لاس وگاس در سال1998 هرم هایی هستند كه با فن اوری عصر حاضر ساخته شده اند.اما این بار بعد از پاریس ولاس وگاس یك هرم دیگر اما با ابعادی غول اسا در شرق دور وشهر توكیو ساخته خواهد شد.
در سال 1993 طوفان سونامی با امواجی به بلندای یك ساختمان چندین طبقه به توكیو یورش اورد و خساراتی عظیم بر جا گذاشت و مسئولان شهری را به فكر انداخت تا چاره ای بیاندیشند زیرا مطالعات علمی از طوفانی سهمگین در سال 2010 خبر می دهد.طرح این هرم كه در خلیج توكیو احداث خواهد شددر واقع برای مقابله با همین سوانح طبیعی داده شده است.
مقدار ضریب ایمنی این هرم به اندازه ای است كه حتی در برابر نیروی مخرب ناشی از یك انفجار اتمی هم مقاوم است و در برابر طوفانهای به مراتب شدیدتر از سونامی 1993 هرگز تخریب نخواهد شدو می توان در مواقع اضطراری برای اسكان بخشی از مردم توكیو از ان استفاده كرد.
مسئولان طرح امیدوارند بتوان كل توكیو را در چندین هرم اینچنینی بازسازی كننداگر ساخت این هرم با موفقیت انجام شود دور از انتظار نخواهد بود كه در دهه اینده سیمای شهر توكیو با ساخت این اهرام كاملا دگرگون شود.
این هرم عظیم شیشه ای از 55 هرم كوچكتر تشكیل شده كه هركدام به بزرگی هرم خئوپس هستند و خود هرم كه قراراست 750 هزار نفر در ان اسكان داده شوند 12 برابر بلندتر از نمونه كهن خودیعنی نزدیك به 3000 متر است.
ابعاد عظیم این هرم ان را به پروژه ای غیر قابل باور تبدیل كرده است ؛ اما ساخت این غول شیشه ای با به كار گیری تكنولوژی نانو ممكن است و نشان خواهد داد كه در عصر حاضر هر ایده ای هر چند پیچیده قابل اجرا است.
برای برپا كردن این هرم 36 شمع بتنی كه هر كدام 60 متر ارتفاع دارند در خلیج توكیو كوبیده خواهد شد. البته برای انكه این پایه ها تاب تحمل وزن هرم را داشته باشند سعی شده تا هرم تا حد امكان سبك شود . به همین منظورتمام سازه هرم از یك سری تیوب ها و لوله های نانو كه از شبكه های زنجیری كربن در سیلندهای مخصوص تشكیل شده ساخته خواهد شد كه وزن هرم را تا100 برابر كاهش خواهد داد.
قرار است در این هرم هیچ خودروئی وجود نداشته باشد. شبكه حمل ونقل هرم عمدتا از یك قطار برقی سریع السیر كه نهایتا به شریان حركتی توكیو متصل است تشكیل میشود علاوه بر این از رباتهای تاكسی نیز به عنوان وسیله حركتی خصوصی استفاده خواهد شد. این تمهیدات به منظور حذف الودگی ناشی از سوخت و جایگزینی انرژی پاك و بدون الودگی است.
برای تامین قسمتی ازانرژی برق مورد نیاز این هرم از سلولهای خورشیدی كه برروی بدنه هرم نصب میشود استفاده خواهد شد اما این منبع به تنهایی انرژی بسیار زیاد لازم هرم را جوابگو نیست. یك تیم متشكل از شیمیدانان و محققان بر روی منابع دیگر انرژی به نتایج جالبی رسیده اند. بر اساس این مطالعات قرار است تا توربین هایی در قاعده هرم قرار گیرند تا نیروی امواج خلیج توكیو را به الكتریسیته تبدیل كنند. علاوه بر این از نیروی باد نیز استفاده می شود.
اما یك منبع پر انرژی دیگر نیز وجود دارد. لجن ها كه سرشار از هیدروژن هستند منبعی دیگر هستند كه برای تامین انرژی مورد نیاز این هرم مورد استفاده قرار می گیرند.مسئله تامین انرژی امروزه با توجه به محدود بودن ذخایر زیر زمینی و بحث الودگی محیط بسیار مورد توجه قرار داردو جنبش های پایدار خواهان تجدید نظر در نحوه استفاده از منابع طبیعی می باشند.
این مسئله از ذهن طراحان هرم توكیو نیز دور نبوده و سعی شده تا در تمام مراحل ساخت وبهره برداری هرم سازگاری با طبیعت در نظر گرفته شود.
اما هرم در نوع ساخت هم بی نظیر است. ایده ای كه در دهه1980 برای اسكان در محیط شهری پیشنهاد شد در ساخت بلوكهای مسكونی هرم به شكلی كاملا توسعه یافته به كار رفته و كلیه این بلوكهای 30 طبقه از سازه هرم اویزان هستند. این بلوكها كاملا به اندازه بلوكهای مستقر بر روی زمین ایستا و مقاوم هستند و حتی در برابر زلزله های شدید ژاپن ایمنی تر به نظرمی رسند.
طبقات این هرم عظیم 3000 متری در هر سطح همراه با هم ساخته میشوند به همین منظور از فن اوری پمپهای بادی كه پیش از این نزدیك به 3 دهه در ساخت گنبدها وپوسته های بتنی به كار می رود استفاده میشود. این روش بهترین راه برای برپایی هرم است.
در جای جای این هرم و در محل تقاطع عناصر سازه ای هرم گویهای عظیم شیشه ای به عنوان گره های شهری در نظر گرفته شده اند. این 55 گوی هم به عنوان میادین شهری و هم ایستگاههای قطارهای برقی نقش مراكز محله را دارند كه علاوه بر اینها مفصل های سازه ای نیز می باشند.
اما مسئولان طرح برای اجرای چنین پروژه ای با مشكل شرایط جوی نامناسب محل پروژه بویژه در ارتفاعات هزار متری روبرو هستند زیرا تحمل هوای سرد در این ارتفاع خلیج توكیو برای نیروی انسانی تقریبا غیر ممكن است. اما اصلا جای نگرانی وجود ندارد زیرا مسئولان ژاپنی پروژه كه سابقه استفاده موفق از رباتها را در كشورشان و ان هم در كارخانه خودروسازی تویوتا دارند این بار هم قرار است از رباتها به جای انسان به عنوان تكنسین اجرایی استفاده كنند.یك سری از این رباتها كه بی شباهت به سوسك ابی نیستند بر روی اجزا سازه ای نصب می شوند و دسته دیگركه اندامی شبیه ادمی دارند در گروههای مختلف كه هر كدام برای انجام كاری برنامه ریزی می شوند مسئولیت ساخت این هرم را بر عهده دارند تمامی این رباتها از راه دور كنترل می شوند و با توجه به دقت رباتها می توان امیدوار بود این پروژه عظیم با بهترین كیفیت ساخته شود. البته یك تیم فنی مشغول برطرف كردن نواقص این رباتهای كارگر از جمله لرزش و عدم تعادل نسبی به هنگام حمل اجسام است.
با تكمیل این رباتها تمامی عوامل این پروژه كه عظیم ترین پروژه تاریخ بشر است اماده خواهند شد تا با ساخت ان فصلی تازه را در زندگی ادمیان بگشایند كه شاید نشانگر شكل شهر های ما در قرن حاضر باشد.