مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی با تأکید بر الزام اصلاح قانون نظام*مهندسی گفت: شرایط نسبت به ۲۰ سال قبل که این قانون تصویب شد، تغییرات فراوانی کرده است؛ تعداد مهندسان، فناوری*های نوین و حجم ساخت*وساز در کشور افزایش*یافته، لزوم توجه و اعتنا به قانون به دلیل گسترش شهرها بیش از گذشته جایگاه پیداکرده و این موارد برخی از دلایلی هستند که ضرورت بازنگری و به*روز کردن قانون نظام*مهندسی و کنترل ساختمان را تأیید می*کنند.
ادامه در لینک زیر:
[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]