 کاربری: مسکونی

 نوع اسکلت سازه : بتنی
 تعداد طبقات : 5 طبقه

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]