پلانی در قالب اتوکد که از مسجدی در شهر اردبیل ترسیم شده است.

نمایش نسخه قابل چاپ