گسترش استفاده از پیچ وپرچ بجای جوش.

نمایش نسخه قابل چاپ