آسمان خراش وان57 از کریستین دپورتزامپاک، بلندترین برج مسکونی منهتن

نمایش نسخه قابل چاپ