معنی لغوی پلان معکوس (Reflected plan) در واژه نامه فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان:


پلان را وقتی که نگاه میکنیم ، به نظر می*رسد که گویی روی سطح بالایی (مانند سقف) تصویر شده است ، بنابراین عضوی که از پائین ، در سمت چپ دیده می*شود ، در پلان در سمت راست ظاهر خواهد شد.

پلان معکوس در واقع پلان ترسیم سقفهای کاذب (سقف های وارونه)در این پلان هر چیزی که مربوط به سقفهای کاذب است ترسیم میشود..

در این پلان دیوارهای خارجی و داخلی را نمایش میدهیم، ولی مکان در و پنجره ها مشخص نمیشود،چون ارتفاع برش در این پلان نسبت به پلانهای معمولی بالاتراست و همچنین از پایین به بالا نگاه میکنیم نه از بالا به پایین به همین علت هم به آنها پلان معکوس میگویند.

در این پلان ها چون باید سقفهای کاذب برش بخورند در رسم آنها از قلمهای ضخیم استفاده میکنیم و ارتفاع پلان را با کد ارتفاعی مشخص میکنیم..البته برای بیان کردن مشخصات ظاهری سقف های سنتی هم کاربرد دارد...

معمولا از پلان معکوس برای مشخص نمودن وضعیت نازک کاری سقف استفاده می شود...

نمونه پلان معکوس به همراه عکس :

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]