محل نگهداری [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ] تاثیر مستقیمی در سلامت و بهداشت آن دارد زیرا رطوبت و حشرات باعث بیماری گوسفندان و ایجاد باکتری می شوند و رعایت نکردن این نکات باعث بیماری انسان نیز می شود.