قیمت [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ] هر ساله با افزایش رو به رو است. حال اینکه این افزایش چقدر است به میزان تورم سال و قیمت ارز بستگی دارد.
بهتر است تا مصالح خود را از مرکز فروش مصالح ساختمانی در تهران و یا شرکت های پخش مصالح ساختمانی تهیه کنید.